MCL en Ziekenhuis Tjongerschans gaan de voorlichting aan patiënten veranderen. De ziekenhuizen gaan samenwerken met Indiveo, een digitale oplossing voor de behoefte aan begrijpelijke informatie voor alle patiënten. Met Indiveo worden patiënten in beeld en geluid geïnformeerd en geven patiënten feedback.

In beide ziekenhuizen is de informatie die arts en verpleegkundige tijdens het gesprek aan de patiënt geven in de eerste plaats belangrijk. Deze mondelinge informatie wordt nu ondersteund met folders en brochures. In de nieuwe situatie blijft de hoofdrol voor de hulpverlener, maar een groot deel van de folders zal vervangen worden door “divi’s”, korte animatiefilmpjes waarin de patiënt wordt meegenomen in het onderzoek of de behandeling die hij/zij gaat krijgen. Het wordt ook mogelijk om al informatie vóór een afspraak in het ziekenhuis te verstrekken.

 

Beter begrepen

‘Het wordt in de filmpjes helder verbeeld. De patiënt heeft daardoor een goed idee wat het onderzoek of de behandeling inhoudt,’ zegt Inge Schippers, communicatieadviseur in het MCL. ‘Uit onderzoek blijkt dat mondelinge informatie slecht wordt onthouden. En informatie op papier wordt slecht gelezen is onze ervaring. Ook als we teksten zo eenvoudig mogelijk maken. Indiveo is daarom een hele mooie vervanging van onze folders. Het komt ook tegemoet aan de behoeften van  patiënten die moeite hebben met lezen. Patiënten kunnen zich goed voorbereiden, weten beter wat ze te wachten staat en kunnen zo ook betere beslissingen nemen over hun zorg en gezondheid. Dat helpt ons om goede zorg te verlenen.’

 

Op maat gemaakt
De informatie kan worden aangepast aan de behoefte van het ziekenhuis. Initiatiefnemer Ralph Koppers, longarts in het MCL: ‘Bijvoorbeeld: een longfunctieonderzoek in het MCL of Tjongerschans verschilt niet echt van elkaar. Maar in Tjongerschans moet de patiënt naar route 13; in het MCL naar route 61. Met de informatie die we per ziekenhuis via Indiveo geven kunnen we de patiënt naar de goede afdeling sturen. Longfunctieonderzoek in andere ziekenhuizen gaat ook op dezelfde manier. Adressen, routes, en telefoonnummers kunnen per ziekenhuis aangepast worden. Ook het eigen logo van het ziekenhuis wordt er bij geplaatst.’

 

Enthousiaste reacties
Indiveo wordt in meerdere ziekenhuizen al gebruikt voor een aantal onderzoeken en behandelingen. Koppers: ‘Exacte onderzoeksgegevens hebben we nog niet, maar we kunnen uit de enthousiaste reacties van patiënten en zorgverleners wel afleiden dat de beeldende informatie die via Indiveo wordt gegeven beter wordt begrepen. Dat is in het belang van de patiënt én van de zorgverlener.’


In meerdere talen

De divi’s kunnen ook in verschillende talen worden uitgevoerd. In Fryslân wordt het systeem al toegepast door vakgroepen binnen ziekenhuizen; van enkele divi’s zijn taalversies in Nederlands en Fries beschikbaar. Koppers: ‘Als je wilt kun je een voice-over in elke taal ter wereld toevoegen.’

 

Digitalisering van zorg
Voor de ziekenhuizen houdt het werken met Indiveo een verandering in. Daan van den Broek, hoofd communicatie van Tjongerschans hierover: ‘De assistente of de arts is nu gewend om één of meer folders aan de patiënt mee te geven. Dat wordt in de toekomst steeds vaker een beveiligde e-mail met informatie op maat voor de patiënt, waarbij de patiënt ook de mogelijkheid heeft om direct feedback te geven over de informatie Daar kan dan vervolgens de informatie weer mee verbeterd worden. Het digitaal aanbieden van patiënteninformatie staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van de verder digitaliserende zorg. Het past in de visie van het MCL en Tjongerschans om hier de komende jaren verdere stappen in te zetten.’