Het Laurentius Ziekenhuis heeft in 2013, 2015 en 2017 het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontvangen.

Voor het komend jaar heeft het ziekenhuis echter besloten niet meer deel te nemen aan het keurmerk.

De seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft het keurmerk in het leven geroepen om ziekenhuizen te stimuleren de zorg aan te passen aan de wensen en behoeften van (kwetsbare) ouderen. Zij reikt het keurmerk elke twee jaar uit. In 2019 gaat zij voor de eerste maal een bedrag van € 2.600,- vragen aan de deelnemende ziekenhuizen. ”Dat is voor ons een reden om niet meer deel te nemen,” verklaart Marja Weijers, voorzitter Raad van Bestuur van het Laurentius. “We vinden het heel belangrijk dat we met onze diensten en onze zorg tegemoet komen aan de behoeften van onze oudere patiënten en we zorgen er sowieso voor dat we blijven voldoen aan de eisen die ook door het keurmerk worden gesteld. Uit principe besteden we het geldbedrag liever aan de patiëntenzorg”.

Administratieve lasten
Naast het geldbedrag spelen ook de administratieve lasten een rol. De vele keurmerken, lintjes en pluimen die in het leven zijn geroepen leiden tot steeds grotere administratieve belasting van het (verpleegkundig) personeel. Van hen wordt gevraagd om uitgebreide vragenlijsten in te vullen. “Dan zie ik liever dat onze medewerkers deze tijd aan de patiënten besteden. Onze Cliëntenraad kan zich hier volledig in vinden. Bovendien conformeren we ons met dit besluit aan het advies van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)”, vult Marja Weijers aan. Om de regeldruk en administratielast voor artsen en verpleegkundigen te verminderen is de NVZ gestart met het programma ‘Minder regels, minder administratie’. Met de verzekeraars en de patiëntenfederatie heeft zij afgesproken dat in 2020 alle informatie voor keurmerken uit reeds bestaande bronnen moet komen.

Bron: Laurentius Ziekenhuis