Kinderen met aanhoudende vermoeidheid ondervinden hiervan veel hinder in hun dagelijks leven. Revalidatiegeneeskunde van Meander Medisch Centrum ontwikkelt daarom speciaal voor hen een app.

Deze app helpt kinderen bij het evenwichtig plannen van hun dagelijkse activiteiten en stimuleert hen om te bewegen. Naar verwachting eind dit jaar komt de kinderapp beschikbaar voor Android en iPhone.

De ‘Kinder Activiteitenweger app’ is bedoeld voor kinderen vanaf groep 8 van de basisschool. Met behulp van de app op hun smartphone of tablet geven zij punten aan de activiteiten die zij per dag of week willen doen en plannen zij hoeveel rust zij nodig hebben. Zo leren zij binnen hun grenzen te blijven. De kinderergotherapeut begeleidt hen hierbij. Gedurende de dag ziet het kind real-time wat zijn huidige energieniveau is, hoeveel er nog resteert en in hoeverre hij zijn doelen bereikt heeft. Dit werkt erg stimulerend.

De ontwikkeling van de app wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Stichting Scheltus. Deze stichting uit Leusden is ‘Vriend van Meander’ en heeft als doel het ondersteunen van kinderen, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar leeftijd, religie, afkomst en/of herkomst. Het Leusdense bedrijf Axendo gaat in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de app bouwen. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen doet onderzoek naar de gebruikersbehoeften van kinderen voor de app. Axendo zorgt er voor dat de vormgeving van de app aansluit bij de belevingswereld van kinderen, door het integreren van games in de app.

De ergotherapeuten van Meander Medisch Centrum hebben de Activiteitenweger bedacht. Inmiddels wordt deze methode in meer dan 300 verschillende instellingen in Nederland gebruikt. De Activiteitenweger app voor volwassenen is sinds mei 2014 in gebruik.

Ftotobijschrift: De nieuwe app van Meander Medisch Centrum helpt revaliderende kinderen met vermoeidheidsklachten, zoals Romee Koelewijn.

Bron en foto: Meander MC