Bij Bernhoven is het voortaan mogelijk dat alle medewerkers financieel participeren in het ziekenhuis. Zij ontvangen een gratificatie in de vorm van een obligatielening en kunnen ook zelf obligaties aankopen.

Naast de medisch specialisten zijn hierdoor alle medewerkers indirect ‘mede’-eigenaar van Bernhoven. Deze vorm van loondienst met financiële participatie is uniek in Nederland. Het past bij de koers die Bernhoven heeft ingezet en de overtuiging dat eigenaarschap van Bernhoven de binding en betrokkenheid van medewerkers vergroot en verduurzaamd.

 

Met de gratificatie wil Bernhoven haar medewerkers bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren. Zij hebben sinds 2013 een enorme transformatie gerealiseerd waardoor Bernhoven op de toekomst is voorbereid; een eigentijds toekomstbestendig ziekenhuis dat zinnige zorg verleent. Vanuit het concept ‘dokter in de lead’ dat hoort bij de ingezette koers, was er al financiële participatie door medisch specialisten. Door de gratificatie in de vorm van een obligatie te schenken is dit nu voor alle medewerkers mogelijk. Hiermee lost de directie een belofte aan het personeel in. Het past bovendien bij de sterke betrokkenheid van alle medewerkers bij Bernhoven.

Alle medewerkers ontvangen tot en met 2022 elk jaar het recht op een converteerbare obligatie van 100 euro. Naast de uitgifte van de gratificatie in obligaties is het ook mogelijk voor medewerkers en medisch specialisten om zelf obligaties aan te kopen vanaf 500 euro per obligatie. Jaarlijks keert Bernhoven 4% rente uit aan de participanten. In 2019 is het ook voor betrokkenen uit de regio die willen participeren mogelijk om een aandeel (nu nog in de vorm van een obligatie) te kopen.

Aandelen

Bernhoven had het liefst meteen aandelen uitgegeven. Echter de wetgever staat ziekenhuizen (nog) niet toe winst uit te keren. Daarom is er gekozen voor een obligatielening met het recht om obligaties om te zetten, oftewel te converteren, naar aandelen, zodra de wet is aangepast. Als de wetswijziging niet binnen 10 jaar plaatsvindt, lost de lening af en krijgen deelnemers de hoofdsom uitbetaald. In de tussentijd wordt jaarlijks rente betaald. Als conversie wel plaatsvindt zal het aandeel (afhankelijk van de winst) dividend uitkeren. Eén en ander wordt vormgegeven met behulp van het PlatformAndersFinancieren. Dit platform stelt kleine beleggers in staat om in maatschappelijk relevante projecten te investeren.

Bron: Bernhoven