Op woensdag 13 april organiseert Meer Veerkracht, Langer Thuis naar aanleiding van de vierde subsidieronde van het programma van Fonds NutsOhra de Pitch- en Projectplandag.

De bijeenkomst is bestemd voor potentiële aanvragers met een projectidee gericht op de thema’s meedoen en bewegen dat alleenstaande ouderen met een beperking in staat stelt om op een prettige manier thuis te wonen. Deelnemers krijgen van een deskundig panel feedback op hun projectplan en een eerste indruk of ze in aanmerking komen voor subsidie.

De Pitch- en Projectplandag bestaat uit twee onderdelen. Tijdens de Pitch krijgen deelnemers de kans om hun projectplan in twee minuten te presenteren aan een deskundig panel. Met de workshop ‘Pakkend je plan op papier’ worden de fijne kneepjes van het schrijven van een projectplan geleerd. Ook is er de mogelijkheid om feedback te vragen op het projectplan. Tijdens de lunch is er de mogelijkheid om te netwerken met andere potentiele aanvragers. De bijeenkomst wordt in Utrecht georganiseerd en duurt van 10.00 – 15.00 uur. De locatie bevindt zich op loopafstand van station Utrecht. De exacte locatie wordt na aanmelding bekend gemaakt. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 6 april inschrijven via het aanmeldformulier op de website. Deelname is gratis.

Voorwaarden subsidieaanvragen
De vierde subsidieronde van Meer Veerkracht, Langer Thuis richt zich op verspreidingsprojecten en projecten die zijn gericht op het bevorderen van het gebruik van technologische hulpmiddelen. Om in aanmerking te komen voor subsidie voor verspreidingsprojecten, dient het project ofwel gericht te zijn op het verspreiden van een succesvolle interventie of dienst op het gebied van meedoen, ofwel gericht op het verspreiden van een effectief beweeg- of valpreventieprogramma dat voorkomt op de hiervoor opgestelde shortlist. Om in aanmerkingen te komen voor subsidie van projecten gericht op het bevorderen van het gebruik van technologische hulpmiddelen, dienen deze gericht te zijn op de thema’s meedoen en bewegen. Dit kan het aanpassen van bestaande technologie aan de doelgroep zijn of het vergaren en ontsluiten van praktische kennis over gebruik van technologische hulpmiddelen specifiek voor alleenstaande ouderen met een beperking. Subsidieaanvragen kunnen tot 12 mei 2016 tot 15.00 uur worden ingediend. Ga voor meer informatie over de subsidieronde en voor het indienen van een project naar de site: www.fondsnutsohra.nl/meer-veerkracht-langer-thuis/

Over Meer Veerkracht, Langer Thuis
Meer Veerkracht, Langer Thuis is een programma van Fonds NutsOhra dat zich richt op alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen met een beperking. Het programma steunt projecten die ouderen in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis te kunnen wonen. Meer Veerkracht, Langer Thuis legt het accent op de thema’s Bewegen en Meedoen. Met de projecten worden ouderen gestimuleerd en geholpen om eropuit te gaan, omdat op een prettige manier langer thuis wonen verder gaat dan alleen voldoende zorg achter de voordeur.