Savelberg rust haar centrum uit met een merkonafhankelijke zorgdomotica-oplossing: Conview Care.
Smartphones, slimme sensoren en leefcirkels zorgen voor meer bewegingsvrijheid voor de bewoners zonder dat ze risico’s lopen. Wat bijdraagt aan hun welzijn. Een totaaloplossing die landelijk gezien vooruitstrevend is.
De oorsprong van Savelberg – onderdeel van Zorgpartners Midden-Holland – gaat terug tot 1930. Toen werd het besluit genomen in Gouda een bejaardenhuis te bouwen met een daarbij behorend ziekenhuis. In 1933 kwam daarmee het zogenaamde Sint Jozef paviljoen gereed. In de jaren daarna bleek uitbreiding noodzakelijk en besloten werd tot de bouw van een nieuw zorgcentrum in 1971. Na een brand in 2003 werd het besluit genomen tot volledige sloop en nieuwbouw, wat in 2006 resulteerde in een nieuw woonzorgcentrum. Savelberg kent 138 bewoners, het merendeel PG (psychogeriatrie) is.
Meer welzijn
Savelberg zet zich in voor een veilige en aangename leefomgeving. Irene Feenstra, directeur van Savelberg: “Al jaren zijn wij bezig om onze bewoners, naast goede zorg, meer welzijn en prettig wonen aan te bieden. Denk aan het hanteren van een aangepast dagritme. We volgen het ritme van de ouderen. Het is niet goed als ze ’s morgens heel vroeg uit bed gehaald worden. Dan zijn ze aan het einde van de dag helemaal afgepeigerd en overprikkeld. Daarnaast zijn we continu zoekende naar alternatieven voor de vrijheidsbeperking. Niemand zit bij ons in de gordel of wordt anderszins vastgebonden. We hebben dan ook het waarborgzegel fixatievrije zorginstelling gekregen, toegekend door de Innovatiekring Dementie.
Wat de alternatieven zijn? Veelal zoeken we het in de benadering. Hoe meer we ingaan op de beleving van de bewoners, hoe minder agressie en gedragsproblemen zij vertonen en dus hoe minder we vrijheidsbeperking moeten toepassen. Maar denk ook aan het gebruik van extreem lage bedden, waardoor ’s nachts geen bedhekken nodig zijn. De techniek komt ook de hoek om kijken. We kenden vier gesloten afdelingen. Vorig jaar is besloten om twee van de oude verzorgingshuisafdelingen om te bouwen naar eveneens afdelingen voor dementerenden. Verbouwing was dus noodzakelijk en daarmee aanpassing van onder ander ons zorgoproepsysteem. Een systeem dat op de nominatie stond om in 2018 vervangen te worden. Kortom, het moment was daar om te kiezen voor aanpassing van het oude systeem of te kijken naar een innovatieve oplossing passende bij onze visie. Dit laatste is het geworden, in de vorm van de zorgdomotica-oplossing Conview Care.”
FEENSTRA2_5mb
Leefcirkels en slimme sensoren
Sinds een paar weken werkt de eerste afdeling met de nieuwe techniek. Feenstra legt uit: “De andere verpleegafdelingen zijn (nog) fysiek gesloten. Dit, terwijl er bewoners zijn die meer vrijheid aan zouden kunnen. Dus, wat hebben we gedaan? We werken nu met zogenaamde leefcirkels. In de buitenste cirkel kunnen bewoners vrijelijk bewegen door het gehele gebouw, zelfs buiten aan de achterkant. Cirkel twee betreft het gehele gebouw en cirkel drie alleen de afdeling. Voor sommige mensen is het alleen verantwoord op de afdeling te blijven. Ons uitgangspunt is, dat iedereen alle vrijheid heeft. Is er een reden dat dit niet kan – raakt een bewoner bijvoorbeeld in de war in een andere ruimte of is hij valgevaarlijk – dan beperken we zijn vrijheid. Per bewoner is de mate van vrijheid besproken in het multidisciplinair team, samen met de familie. Technisch gezien hebben alle bewoners een op maat geprogrammeerde tag, een soort horloge. In het hele huis zitten op de liften en deuren van de trappenhuizen sensoren, die de tags lezen. Stel, een bewoner mag door het huis lopen, maar de trap is gevaarlijk voor hem. De tag en sensoren zorgen er dan voor, dat het trappenhuis gesloten blijft. Als aan een bewoner leefcirkel drie is toegekend en hij begeeft zich in de tuin, dan wordt er een seintje afgegeven op de smartphone van de gastvrouw en de verzorgende van de afdeling. Zij weten vervolgens dat de bewoner buiten is. Dat mag, maar ze zijn wel alert. Op het moment dat de bewoner net iets meer in de war is en de tuin uit loopt – we hebben geen hekken – dan geven de buiten geplaatste bakens met sensoren dit aan en gaat er op de smartphones een alarm af. Is familie op bezoek, dan krijgt de bewoner een overrule tag waardoor het systeem niet werkt.” Maar wat als de bewoner vrijelijk rondloopt in een pand met negen verdiepingen en zijn medicatie op een bepaald tijdstip nodig heeft? “Ook daar is aan gedacht”, zegt Irene Feenstra. “In het systeem zit locatiebepaling. Op de smartphone kunnen we zien waar de bewoner zich ongeveer bevindt.”
“De tags zijn ook verbonden met slimme sensoren die in de appartementen van de bewoners zijn aangebracht”, vervolgt Irene Feenstra. “De sensor kan kijken, ingesteld worden op geluid en is eventueel te gebruiken als oproepsysteem door de bewoner. Per bewoner bespreken we wat nodig is. Stel een bewoner komt met regelmaat ’s nachts uit bed. In het oude systeem werkten we met een bewegingsmelder. Bij het uit bed komen, kreeg de verzorgende een seintje op het verpleegoproepsysteem en ging kijken of er wat aan de hand was. Soms wel dertig keer per nacht. Met Conview Care storen we de bewoner niet onnodig. De verzorgende ziet op de smartphone wat er in het appartement gebeurd. Resultaat? Meer vrijheid en privacy voor de bewoner. Daar doen we het voor. Ook levert het nieuwe systeem efficiëntie op, waarmee we de investering van het nieuwe systeem terug verdienen. Door deze techniek toe te passen, gaan we uiteindelijk met minder nachtdiensten werken. In tegenstelling tot vroeger, lopen we nu virtuele rondes, wat minder tijd kost.”
Merkonafhankelijk, één pakket
Conview Care bestaat uit speciaal ontwikkelde software van het bedrijf Leertouwer, waarin verschillende systemen en merken in één oplossing zijn geïntegreerd. Belangrijke schakel hierin is het IQmessager-platform (red: www.iqmessenger.nl) Met de oplossing zijn nieuwe innovaties eenvoudig toe te voegen. Door in te zetten op merkonafhankelijke technologie gaat de regie terug naar de zorgorganisatie. Feenstra: “We hoeven ons alleen te richten op de echte zorg. Het systeem doet de rest. Bovendien is het zo gebouwd, dat heel gemakkelijk andere technologieën toegevoegd kunnen worden. Het is één pakket, met als bijkomend voordeel dat we slechts met één leverancier te maken hebben. In het oude oproepsysteem was het kastje van firma X, de kabels van Y en de grote kast beneden van Z. Ging er iets mis, dan werden we van het kastje naar de muur gestuurd. X gaf Y de schuld, Y wees met de vinger naar Z enzovoorts.”
Big brother
Savelberg is blij met de nieuwe zorgdomotica-oplossing. Het levert bewoners meer bewegings- en belevingsvrijheid op, zonder risico’s. Meer vrijheid, vermindert ‘lastig’ gedrag en geeft ruimte aan interactie tussen bewoners, wat het welzijn ten goede komt. Maar kleeft er aan de techniek geen ‘big brother is watching you’ gevoel? Feenstra: “Absoluut niet. Ten eerste, het systeem neemt niet op. Daarnaast wordt het op maat, per bewoner, toegepast en zetten we het alleen in indien nodig. ’s Nachts werken we met virtuele rondes, voorheen liepen we fysieke rondes en gingen naar de bewoners toe. Eigenlijk doen we hetzelfde, alleen nu worden de bewoners niet gestoord.”
De komende tijd wordt onderzocht of Conview Care verder binnen Zorgpartners Midden-Holland kan worden uitgerold.
Ftobijschrift: Irene Feenstra, directeur van Savelberg.
Door: Betty Rombout
Dit artikel is gepubliceerd in FMT Gezondheidszorg editie 8/2015.