Melanie Schmidt - portretfoto
Foto: NFU

Per november 2022 is dr. ing. Melanie Schmidt directeur van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Schmidt heeft in diverse functies gewerkt bij de NFU, onder meer als coördinator Onderzoek & Onderwijs en plaatsvervangend directeur. Als directeur van de NFU is zij de opvolger van mr. Jacques Landman die vertrekt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

NFU-voorzitter Bertine Lahuis: “Melanie Schmidt weet bruggen te slaan tussen bestuurders, medewerkers en de vele organisaties waarmee de umc’s samenwerken. Dat hebben we nodig, want alleen in samenwerking met onze partners kunnen we de grote maatschappelijke uitdagingen aan om de zorg duurzaam en toegankelijk te houden.”

Gelijke kansen op goede gezondheid

Schmidt over haar ambities: “Onze leden, de umc’s van Nederland, hebben een lange traditie van samenwerken binnen de NFU en daarbuiten. Dat is een goede basis om de samenwerking met onze partners in preventie, zorg, wetenschap en onderwijs verder te verstevigen. Met enthousiasme ga ik me daarvoor inzetten, met als doel voor ogen een gezonde samenleving en een innovatieve en duurzaam toegankelijke zorg, met gelijke kansen op een goede gezondheid voor iedereen.”

Over de NFU

De NFU is de brancheorganisatie van de zeven universitair medische centra van Nederland en de werkgeversvereniging voor de ruim 80.000 medewerkers van de umc’s. De professionals van de NFU zijn actief op het terrein van werkgeverschap, onderzoek, patiëntenzorg, opleidingen, preventie, en betaalbare en toegankelijke zorg. Het NFU-bureau voert ook regie op grote programma’s en projecten, en we verzorgen namens de umc’s de informatievoorziening richting landelijke stakeholders zoals ministeries, koepelorganisaties en de Tweede Kamer.

CV Melanie Schmidt

Dr. ing. Melanie Schmidt (1975) studeerde Cultuur, Organisatie en Management aan de Vrije Universiteit en Medische Microbiologie aan de Hogeschool Alkmaar. Zij promoveerde op de aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen aan Amsterdam UMC/Universiteit van Amsterdam. Sinds 2012 is zij werkzaam bij de NFU.