Het gebruik van juiste en betrouwbare patiënttevredenheidsvragen draagt bij aan het verbeteren van kwaliteit van ziekenhuiszorg. Onderzoek hiernaar heeft dit aangetoond.

Vandaag verdedigt Sorien Kleefstra, senior adviseur bij de Inspectie voor de Gezondheidszog (IGZ) haar proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek heeft aangetoond dat patiëntentevredenheidsonderzoek met vragenlijsten, een juiste en betrouwbare methodiek is. De resultaten bleken nuttig en bruikbaar bij het evalueren van ziekenhuiszorg en dragen bij aan de verbetering van kwaliteit van zorg. Patiënten zijn tevreden met ziekenhuiszorg maar verbetering is mogelijk. De patiënttevredenheidsvragen en vragen naar de verwachtingen van de patiënt kunnen helpen bij het verbeteren van patiëntgerichte zorg.

Het gebruik van patiëntenperspectief is een belangrijk onderdeel van het Meerjarenbeleidsplan ‘Gezond Vertrouwen’ (2016-2019) van de inspectie. Steeds meer patiënten maken gebruik van patientenwaarderingswebsites. Op deze websites waarderen patiënten anoniem hun ziekenhuis of zorgverlener (zoals Zorgkaart Nederland). Een toenemend aantal patiënten zal hun keuze in de toekomst hier op gaan baseren. De inspectie waardeert dit onderzoek dan ook zeer.

Lees hier het proefschrift.

Bron: IGZ