Het Koningin Beatrix Streekziekenhuis in Winterswijk en het Slingelandziekenhuis in Doetinchem kunnen verder met hun fusieplannen.

De cruciale zorg (spoedeisende hulp (SEH), acute verloskunde en cisisopvang GGZ) komt door de concentratie niet in gevaar, zo heeft de Nederlandse Zorgautoriteit geconstateerd. Ondernemingsraden, cliëntenraden, en overige medezeggenschapsorganen van de beide ziekenhuizen zijn op zorgvuldige wijze bij de voorbereiding van de fusie betrokken. Alle medezeggenschapsorganen hebben positief geadviseerd. Ook de overige stakeholders, bijvoorbeeld zorgverzekeraars en banken zijn goed betrokken bij de fusieplannen en zijn hier positief over.

Bron: Slingelandziekenhuis