Op 27 november vond de eerste schrapsessie ‘Regeldruk – Minder regels meer tijd voor zorg’ plaats. 6 organisaties uit de verpleeghuiszorg gingen aan de slag om de regeldruk binnen de eigen organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. Met als doel: minder regels, meer tijd voor zorg. In 2019 worden er nog 14 bijeenkomsten georganiseerd voor de verpleeghuiszorg en wijkverpleging.

 

Het snappen, schrappen en verbeteren van regels. Dat is de kern van de 15 schrapsessies die worden georganiseerd door ActiZ, CNV, FNV, FBZ, NU’91 en ZorgthuisNL, in samenwerking met het ministerie van VWS en Vilans. De schrapsessie draagt bij aan bewustwording van het ontstaan van regels en biedt zorg-, kwaliteit- en beleidsmedewerkers en bestuurders handvaten om zelf de (interne)regeldruk te verminderen.

 

Regeldruk verminderen

Werkgevers en werknemers hebben in de cao-VVT afgesproken om gezamenlijk de regeldruk aan te pakken. Uit recent onderzoek van Berenschot blijkt dat zorgprofessionals in de langdurige zorg 31 procent van hun werktijd besteden aan administratieve taken. Behalve voor frustratie, zorgt dit ook voor minder tijd voor de cliënt. Dat moet anders vinden werkgevers en werknemers. ‘Medewerkers hebben vertrouwen nodig om te kunnen doen waar ze goed in zijn en waar ze voor opgeleid zijn: goede zorg bieden. Meer regels en controle helpen daar niet bij’, aldus Trudy Prins namens ActiZ.

Ook CNV Zorg & Welzijn vindt het belangrijk dat binnen zorgorganisaties het gesprek gevoerd wordt over regeldruk en administratieve lasten. Anneke Westerlaken, voorzitter: ‘Het zijn de medewerkers die het beste kunnen inschatten welke regels wel of niet zinvol zijn’.

Meer tijd voor zorg

Zorgorganisaties krijgen niet alleen regels opgelegd, ze ontstaan ook in organisaties zelf. Soms is de herkomst van een regel onduidelijk (snappen), blijkt deze in de praktijk onnodig (schrappen) of is een proces inefficiënt (verbeteren). De schrapsessies bieden zorgorganisaties de mogelijkheid om iets aan dit probleem te doen. Aan het einde van de bijeenkomst gaan de teams naar huis met een plan van aanpak, hulpmiddelen en ideeën om te zorgen voor minder regeldruk en meer tijd voor zorg.

Rolf de Wilde van NU’91: ‘Geweldig om te zien dat zorgprofessionals zelf verantwoordelijkheid nemen door in de spiegel te kijken en eigen opgestelde regels ter discussie te stellen.’

Terugkomdagen

Na de schrapsessies worden er terugkomdagen georganiseerd, waar de deelnemers hun ervaringen uitwisselen. De terugkomdagen hebben daarnaast als doel om te inventariseren welke regels op landelijk niveau aangepakt moeten worden. VWS en sociale partners hebben afgesproken daarin gezamenlijk actie te ondernemen en zorgprofessionals hierbij te begeleiden.

Roelant van Zevenbergen van VWS: ‘Ik ben er zeker van dat mooie resultaten gepresenteerd kunnen worden over het terugdringen van interne regeldruk tijdens de terugkomdag. In het geval van externe regeldruk zorgen we dat zorgprofessionals met ketenpartners het gesprek aan kunnen gaan over snappen of schrappen.’

Aanmelden schrapsessies 2019

Voor de 14 komende schrapsessies in 2019 kunnen zorgorganisaties zich aanmelden via: www.vilans.nl/schrapsessieregeldruk.

(Ont)regel de langdurige zorg

De schrapsessies zijn onderdeel van het programma ‘(Ont)regel de langdurige zorg’ van VWS. Hierin wordt een kennisinfrastructuur ontwikkeld met relevante kennis en middelen voor het voorkomen en afbouwen van regeldruk. Achter de aanpak van administratieve lasten zit een speelveld aan processen, cultuur, gedrag en systemen. Dit veld moet in zijn geheel betrokken worden, om succesvol in de aanpak te kunnen zijn.