Op maandag 3 december bracht Bruno Bruins, Minister voor Medische Zorg en Sport een werkbezoek aan Hartwig Medical Foundation (HMF).

De Minister liet zich tijdens zijn bezoek uitgebreid voorlichten over de werking en de mogelijkheden die de toepassing van een voorspellende DNA-test biedt bij patiënten met uitgezaaide kanker en bezocht het high tech sequencing lab. Tijdens het werkbezoek vroeg HMF aandacht bij de Minister voor het opnemen van de voorspellende DNA-test in het kankerzorgsysteem. Minister Bruno Bruins: ‘Het is mooi om te zien hoe deze vorm diagnostiek nu al wordt toegepast in de oncologie zorg. Diagnostiek kan een belangrijk instrument zijn om de juiste medicijnen te vinden voor de juiste patiënt’. 

Nieuwe toepassingen
‘Het bezoek van Minister Bruins aan onze organisatie was een goede gelegenheid om manieren aan te reiken hoe we kunnen toewerken naar een lerend zorgsysteem in de oncologie. Met de voorspellende DNA-test ontdekken we nieuwe toepassingen daar waar die eerder onmogelijk bleken en tegelijkertijd kunnen we de kosten beperken door gepast gebruik van geneesmiddelen. De gegevens uit de centrale databank, die voor alle behandelaars beschikbaar zijn, stellen ons in staat om ook in de toekomst dure specialistische geneesmiddelen beschikbaar te houden voor patiënten die daadwerkelijk baat hebben bij het geneesmiddel,’ aldus Hans van Snellenberg, directeur HMF.
Lerende zorgsysteem in de oncologie
Hartwig maakt bij de voorspellende DNA-test gebruik van Whole Genome Sequencing (WGS), waarbij het hele genoom van de tumor van patiënten met uitgezaaide kanker in kaart wordt gebracht. Op die manier kunnen alle mogelijke beschikbare behandelingen op een rij worden gezet. Hartwig rapporteert aan de behandelend arts terug of een patiënt in aanmerking komt voor meer behandelopties dan die nu beschikbaar zijn, waaronder de mogelijkheid van deelname aan een trial (experimentele studie) of een off-labelmedicijn. Door behandeluitkomsten van standaardmedicatie te koppelen, creëer je de mogelijkheid om biomarkers te identificeren. Op die manier kan je overbehandeling terugdringen bij patiënten die toch geen baat hebben bij de huidige medicatie (vaak meer dan 70%). Uiteindelijk geef je dan de dure kankermedicatie alleen aan die groep patiënten waar het ook echt werkt.
Patiënt van morgen
Naast het in kaart brengen van alle mogelijke behandelopties voor de patiënt van vandaag, zet Hartwig zich ook in voor de patiënt van morgen, door het verzamelen van DNA en klinische gegevens van patiënten in een landelijke database. De database met klinische en genetische informatie van meer dan 6.000 patiënten, kunnen we met de gegevens van de patiënt van vandaag, door middel van onderzoek, leren voor de patiënt van morgen.