Op grond van de conclusies uit zijn onderzoek en de daaruit voortvloeiende adviezen, start de fusieorganisatie Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie Centrum (na 1 januari samen Basalt) in Den Haag en Leiden, een eerstelijns netwerk. Dit netwerk voorziet in hulp aan patiënten met restklachten na een beroerte die nu in de eerstelijn hun weg niet kunnen vinden. Op 4 december promoveerde Henk Arwert aan het Rapenburg in Leiden.

 

In een cross-sectioneel onderzoek is nagegaan hoe het op de lange duur met CVA patiënten gaat die in het Haaglanden Medisch Centrum te Den Haag opgenomen zijn geweest vanwege een beroerte. Er is gekeken naar verschillende aspecten zoals handfunctie, werkhervatting, stemmingsproblemen en zorggebruik. Het blijkt dat, ondanks alle behandelingen die gegeven worden, een grote groep van deze mensen restbeperkingen ervaart. Hun partners voelen zich fors belast, vooral als er sprake is van stemmingsproblemen en als werkhervatting niet lukt.

 

Ook jaren later geeft de meerderheid van CVA patiënten aan nog steeds zorgvragen te hebben die niet beantwoord zijn. Ze lijken beter hun weg te vinden in de eerstelijn voor hun fysieke problemen dan voor hun mentale problemen.

 

Er is gekeken naar de mate waarin eerstelijns behandelaars zich hebben georganiseerd met betrekking tot chronische behandeling en begeleiding van CVA patiënten. Een goed georganiseerd netwerk, met een visie op kwaliteitsaspecten en scholing, is maar op enkele plaatsen in het land beschikbaar. Er zijn aanbevelingen geformuleerd om de ontwikkeling van eerstelijns netwerken voor CVA patiënten te stimuleren.

 

Bij het onderzoek en de promotie van Henk Arwert is Thea Vliet Vlieland vanuit het LUMC betrokken als promotor, het HMC Westeinde en het 1 januari te vormen Basalt. Op 4 december verdedigde Henk Arwert zijn proefschrift aan het Rapenburg in Leiden.