Met een brief van 15 juni heeft minister Bruno Bruins van VWS de kamer geïnformeerd over zijn uitwerking van maatregelen uit het Regeerakkoord

ter beheersing van kosten genees- en hulpmiddelen. De minister zet in lijn met het Regeerakkoord verder in op het verder stimuleren van de invoering van barcodering.

 

Met zijn plannen voor de komende periode om de kosten van genees- en hulpmiddelen verder te beheersen en tegelijkertijd te zorgen dat genees- en hulpmiddelen toegankelijk en beschikbaar blijven voor patiënten, geeft minister Bruins verder invulling aan de maatregelen in het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van 10 oktober 2017.

 

Uitgangspunt: Goede, tijdige en betaalbare toegang tot geneesmiddelen en hulpmiddelen
Patiënten moeten kunnen vertrouwen op goede, tijdige en betaalbare toegang tot geneesmiddelen en hulpmiddelen, nu en in de toekomst.

 

Daarom kiest de minister voor een pakket van maatregelen en initiatieven dat niet alleen inzet op aanvaardbare prijzen van genees- en hulpmiddelen maar ook op het toegankelijk en beschikbaar houden van geneesmiddelen en het verminderen van bijbetalingen voor patiënten. Met dit pakket realiseert hij de beoogde besparing uit het Regeerakkoord oplopend tot € 467 miljoen.

 

Zijn inzet op aanvaardbare prijzen kenmerkt zich enerzijds door prijsdrukkende maatregelen en instrumenten die hij centraal kan inzetten, en anderzijds door initiatieven op decentraal niveau die veldpartijen faciliteren bij een scherpere inkoop van genees-en hulpmiddelen.

https://images.weserv.nl/?url=files.smart.pr%2Fba%2Fc894e0721411e8a728ed70d1a5e9f4%2FMinister-Bruno-Bruins-In-lijn-met-het-Regeerakkoord-zet-ik-in-op-het-verder-stimuleren-van-barcodering.jpg&w=534

‘…omdat barcodering een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de patiëntveiligheid en de doelmatigheid’

 

Stimuleren invoering barcodering
In lijn met het Regeerakkoord wordt verder ingezet op het stimuleren van de invoering van barcodering, zowel bij hulpmiddelen als bij geneesmiddelen. Dit omdat barcodering een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de patiëntveiligheid (minder kans op medicatie fouten en betere traceerbaarheid van medische hulpmiddelen) en de doelmatigheid (efficiënter voorraadbeheer).

 

Hoe resterende 20% geneesmiddelen voorzien van barcode?

Bij geneesmiddelen die in ziekenhuizen worden gebruikt is 80% van de primaire verpakking al voorzien van een barcode. Daardoor wordt bedside scanning mogelijk; de barcode van het geneesmiddel wordt dan gekoppeld aan de gegevens van de patiënt.

 

Er is een kleine werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de ziekenhuisapothekers en groothandels bezig om uit te zoeken op welke wijze deresterende 20% van deze geneesmiddelen ook voorzien kan worden van een barcode op de primaire verpakking.

 

Gefaseerde invoering voor medische hulpmiddelen
Voor medische hulpmiddelen die worden gebruikt in ziekenhuizen zijn vorig jaar door partijen afspraken gemaakt voor de gefaseerde invoering van een eenduidige codering.

 

Dit loopt vooruit op de nieuwe Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen – die grotendeels in werking treedt op 26 mei 2020 – en die onder andere beoogt de patiëntveiligheid te vergroten door regels omtrent markttoelating en markttoezicht op medische hulpmiddelen aan te scherpen, inclusief de invoering van een Unique Device Identification (UDI).

 

Kamerbrief over uitwerking maatregelen om de kosten van genees- en hulpmiddelen te beheersen

 

Bron: Rijksoverheid