De door het Ministerie van VWS aan het Erasmus MC te betalen schadevergoeding van € 235,9 miljoen om de nieuwbouw te realiseren, is vrijdag 16 oktober vastgesteld.
Met deze schadevergoeding komen twee eerdere toezeggingen, gedaan aan het Erasmus MC over de totstandkoming van een bijzondere kapitaallastenregeling voor het Erasmus MC ten behoeve van voorgenomen nieuwbouw, te vervallen.
Bindend
Op basis van een bindend advies opgesteld door een onafhankelijk expert is de vergoeding vastgesteld op € 235,9 miljoen. Het rapport van de onafhankelijke expert maakt duidelijk dat het Erasmus MC op basis van de toezeggingen een nieuwbouwproject met een onrendabele top (lasten ongedekt door relevante inkomsten) heeft ondernomen. Het rapport concludeert dat het Erasmus MC zonder de toezeggingen een dergelijk nieuwbouwproject niet zou hebben uitgevoerd.
Beoogd
Nu met deze schadevergoeding de onrendabele top kan worden afgedekt, is het Erasmus MC in staat om de nieuwbouwplannen uit te voeren zoals oorspronkelijk beoogd. Het gehele bedrag zal worden besteed aan het realiseren van het nieuwe ziekenhuis. Het Erasmus MC handhaaft zijn bezuinigingsprogramma’s ‘Beter met minder’ en ‘Werken in de nieuwbouw’, aangezien voor realisatie van de nieuwbouw een aanzienlijke eigen bijdrage van het Erasmus MC noodzakelijk blijft.