Vanaf dinsdag 3 november geeft VUmc als eerste in Nederland moedermelk aan alle zuigelingen op de afdeling neonatologie.
Als de eigen moeder niet zelf deze voeding kan geven, kunnen de premature pasgeborenen moedermelk van een donor krijgen. Uit onderzoek is gebleken dat te vroeg geboren baby’s veel voordeel hebben van moedermelk. Dinsdag 3 november is een feestelijke start om deze belangrijke mijlpaal van de moedermelkbank VUmc te vieren.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat premature pasgeborenen die moedermelk krijgen, zich beter ontwikkelen dan kinderen die kunstvoeding krijgen. Deze zuigelingen hebben minder vaak een ernstige darmontsteking, minder infecties en minder heropnames dan de zuigelingen die kunstvoeding krijgen. Ook is internationaal aangetoond dat moedermelk het ziektebeloop en de latere ontwikkeling van prematuren gunstig beïnvloedt. En te vroeg geboren kinderen die moedermelk krijgen hebben een hoger IQ.
De afdelingen neonatologie in Nederland streven er daarom naar uitsluitend voeding met moedermelk te geven. Echter soms is de moeder door ziekte en/of het gebruik van medicijnen niet in staat zelf moedermelk te geven. In zo’n geval is donormelk het beste alternatief.
Eerste moedermelkbank
In 2011 is VUmc met de eerste moedermelkbank van Nederland gestart. Afgelopen vier jaar is deze bank met een steeds wisselende groep van circa 25 donerende vrouwen opgebouwd. Selectie en controle van de donoren is streng en wordt uitgevoerd in samenwerking met Sanquin. Zij hebben veel ervaring met het beheer van de bloedbanken. In Europa zijn inmiddels meer dan 200 moedermelkbanken.
Feestelijke start
Na vier jaar uittesten is de moedermelkbank van VUmc zover dat zij donormelk aan alle te vroeg geboren baby’s op neonatologie kan aanbieden. De ouders dienen hiervoor wel toestemming te geven. Het streven blijft dat eigen moedermelk voor alles gaat!
Op 3 november wordt gevierd dat VUmc als moedermelkbank dit bijzondere resultaat heeft bereikt.