De Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) en Medtronic plc ‒ één van ‘s werelds grootste bedrijven op het gebied van de medische technologie, diensten en oplossingen ‒ hebben aangekondigd

dat ze een overeenkomst hebben getekend om een strategische alliantie aan te gaan met als doel de visie van de NOK te verwezenlijken. De NOK is een privékliniek en heeft in Nederland een innovatief en geïntegreerd zorgmodel ontwikkeld voor patiënten met morbide obesitas. De strategische alliantie, waarin Medtronic een meerderheidsbelang heeft verkregen, stelt de NOK in staat om geïntegreerde, ‘value-based’ oplossingen te bieden voor de behandeling van morbide obesitas en om deze breder toegankelijk te maken in meer landen voor meer patiënten die een uitgebreide behandeling voor deze aandoening nodig hebben.

De NOK is met 8 vestigingen in Nederland de grootste en meest gespecialiseerde zelfstandige kliniek voor de uitgebreide behandeling van mensen met morbide obesitas (BMI > 40, of BMI > 35 met één of meer co-morbiditeiten). In de afgelopen 23 jaar heeft de NOK multidisciplinaire teams van specialisten ‒ waaronder huisartsen, internisten, chirurgen, psychologen, diëtisten en fysiotherapeuten ‒ ingezet om een veilige en effectieve behandeling van morbide obesitas te ontwikkelen, met maximale gezondheidsvoordelen voor de patiënten op lange termijn. De behandeling bestaat uit een uitgebreide screening, preoperatieve zorg, de bariatrische ingreep, postoperatieve zorg en nazorg op lange termijn. Deze geïntegreerde aanpak is bovendien gericht op gedragsverandering van de patiënt, een cruciaal element in de behandeling van morbide obesitas.

 

De NOK en Medtronic delen de overtuiging dat het samenbrengen van de arts en de patiënt in een geïntegreerd ‘value-based’ gezondheidszorgmodel, met de meest recente behandelingszorgpaden en technologieën voor morbide obesitas, kan resulteren in betere patiëntresultaten. De NOK is in Nederland begonnen met dit type benadering en Medtronic onderstreept dat deze nieuwe benadering breder kan worden toegepast om zo meer patiënten in meer landen te kunnen helpen.

De strategische alliantie met Medtronic laat de klinische besluitvorming en de privacy van patiëntgegevens onveranderd en volledig in de handen van de medische staf van de NOK. Daarnaast heeft deze alliantie geen verdere impact op de medische autonomie en klinische onafhankelijkheid van de NOK-klinieken.

Deze stap markeert de eerste toetreding van Medtronic tot een geïntegreerd zorgmodel voor morbide obesitas. Dit is consistent met de huidige ontwikkeling van het bedrijf in de richting van nieuwe, ‘value-based’ bedrijfsmodellen waarin de bedrijfsinfrastructuur, technologie, expertise en managementondersteuning een verschil kunnen maken in de patiëntresultaten.

In de huidige overeenkomst verwerft Medtronic een meerderheidsaandeel (51%) in NOK. Meer details over de transactie zijn niet gedeeld. Het huidige Nederlandse management van NOK breidt tegelijkertijd haar huidige aandeel uit naar de overblijvende 49%. De afronding van deze transactie wordt deze zomer verwacht en is onderhevig aan goedkeuring van bevoegde autoriteiten.