De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) doet onderzoek naar zogenaamde ‘zwijgcontracten’ in de zorg. Tot nu toe zijn er bij de inspectie 41 meldingen gedaan over zwijgcontracten. Deze meldingen hebben betrekking op meerdere sectoren in de zorg. Namelijk medisch specialistische zorg en ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en farmaceutische bedrijven.

De inspectie neemt met alle melders persoonlijk contact op. De inspectie wil zo veel mogelijk informatie inwinnen en idealiter de contracten inzien om te kunnen bepalen of de vaststellingsovereenkomsten (de zogenaamde zwijgcontracten) een ongewenste inhoud kennen. Het toezicht van de inspectie heeft tot doel de kwaliteit en veiligheid van de zorg te bewaken. En dit soort contracten staan hier haaks op.

De inspectie spreekt van een ongewenste inhoud als bijvoorbeeld één of meerdere van onderstaande punten staan opgenomen:

  • Verplicht zwijgen.
  • Afzien van een gang naar de tuchtrechter.
  • Afzien van aangifte bij politie of openbaar ministerie om strafrechtelijke vervolging te ontlopen.
  • Afzien van melden bij de inspectie.

De inspectie wil met een breed onderzoek in kaart brengen wat voor soort vaststellingsovereenkomsten er worden gesloten. De inspectie wil weten waar in de zorgsector dit speelt en om welke redenen dit wordt gedaan. Daarnaast onderzoekt de inspectie of de zwijgcontracten gaan over een mogelijke niet-gemelde calamiteit. Als dit het geval is dan zal de inspectie hier nader onderzoek naar doen.

Als u vermoedt dat u een zwijgcontract heeft getekend, dan kunt u zich melden bij de inspectie. U kunt ook anoniem melden. De inspectie gaat zeer vertrouwelijk met uw informatie om.

Bron: IGZ