Op verzoek van de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR traint WarTrauma Foundation in Griekenland per direct lokale hulpverleners in psychosociale eerste hulp.
Zij hebben dagelijks te maken met duizenden veelal getraumatiseerde bootvluchtelingen uit conflictgebieden. De training wordt gevolgd door medewerkers van UNHCR, internationale hulporganisaties, politie en kustwacht.
Sinds januari zijn bijna 400.000 vluchtelingen over zee aangekomen in Griekenland, de meerderheid onderweg naar andere Europese landen. Strandwachten, politie, UNHCR-medewerkers en andere hulpverleners zijn overbelast, mede vanwege de grote vraag naar psychologische bijstand.
De UNHCR heeft WarTrauma Foundation opnieuw benaderd vanwege haar grote kennis in de behandeling van mensen/gemeenschappen in humanitaire crises, oorlogs- en conflictgebieden. WarTrauma Foundation biedt psychosociale bijstand in gemeenschappen die zijn getroffen door humanitaire crises. Zij is gevraagd de lokale hulpverleners te trainen in psychosociale eerste hulp om de vluchtelingen waar nodig bij te staan.
De samenwerking tussen UNHCR en WarTrauma Foundation is niet nieuw. Ook in een aantal vluchtelingenkampen in Afrikaanse landen leidt deze samenwerking inmiddels tot hoopvolle resultaten.
WarTrauma Foundation
WarTrauma Foundation gelooft in hulpverlening die geworteld is in de eigen samenleving. WarTrauma Foundation versterkt geestelijke gezondheid en psychosociale zorg in gemeenschappen die zijn getroffen door humanitaire crises. WarTrauma Foundation biedt – veelal onder moeilijke omstandigheden – trainingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en psychosociale zorg voor lokale hulpverleners.
WarTrauma Foundation stelt kennis beschikbaar waardoor gespecialiseerde deskundigen hulpverleners kunnen trainen in traumabehandeling. Zij kunnen op hun beurt getraumatiseerde kinderen en volwassenen opnieuw toekomstperspectief bieden. Zo zorgt een kleine organisatie voor een olievlekwerking als het gaat om psychosociale hulp aan slachtoffers van oorlog en geweld.
WarTrauma Foundation is een onderdeel van de Arq Psychotrauma Expert Groep, een groep van instellingen en organisaties die zich bezighoudt met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma.
UNHCR
De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft het mandaat om wereldwijd hulpacties te leiden en te coördineren om zo vluchtelingen te kunnen beschermen en om oplossingen te zoeken voor de vluchtelingenproblematiek wereldwijd.
UNHCR’s voornaamste doel is de rechten en het welzijn van vluchtelingen te waarborgen. De organisatie streeft ernaar dat iedereen zich kan beroepen op het recht om asiel aan te vragen en op het vinden van een veilig heenkomen in een ander land, met de optie om vrijwillig naar het land van herkomst terug te keren, lokaal te integreren of te her-vestigen in een derde land. UNHCR heeft ook het mandaat om staatlozen te helpen.