17 oktober is aangekondigd als de dag dat wereldwijd aandacht wordt besteed aan bedplassen. Thema is: “Tijd voor actie”.
De ICCS (International Children’s Continence Society: internationale vereniging voor zindelijkheid van kinderen) en de ESPU (European Society of Paediatric Urology: Europese vereniging voor pediatrische urologie) hebben zaterdag 17 oktober aangekondigd als de lancering van de Werelddag tegen bedplassen. Dit gebeurde op het 26e ESPU-congres in Praag. Het probleem van bedplassen wordt vaak onderschat, maar heeft ernstige gevolgen voor het gevoel van eigenwaarde en emotionele welzijn van kinderen en voor hun dagelijks functioneren, hun prestaties op school en hun sociale interacties (bron in bijlage). De slogan van de Werelddag tegen bedplassen 2015 is ‘Tijd voor actie’, want er kan veel meer worden gedaan om kinderen met deze veelvoorkomende medische aandoening te onderzoeken en effectief te behandelen.
‘Aan bedplassen heeft niemand schuld’, aldus Zwaan Mulder, ambassadeur van de patiëntenorganisatie ‘Stichting Bedplassen Nederland’. ‘Het is een veelvoorkomende medische aandoening die gezinnen en artsen zonder schaamte of schuldgevoelens zouden moeten kunnen bespreken. We beschouwen de Werelddag tegen bedplassen als een uitstekende kans om mensen in Nederland bewust te maken van het probleem, zodat kinderen en gezinnen de hulp kunnen krijgen die ze verdienen.’
Kinderen die in hun bed plassen, schamen zich vaak. Ze hebben de neiging om zich af te zonderen en missen daardoor sociale activiteiten als logeerpartijtjes bij vriendjes of vriendinnetjes en schoolreisjes.2,3,4,6 Van de ouders van kinderen van vijf jaar of ouder die in hun bed plassen, gaat bijna de helft niet naar de huisarts voor een behandeling, omdat ze denken dat het kind wel over het probleem heen zal groeien.  Bedplassen zal echter niet noodzakelijk vanzelf ophouden, en er zijn veilige en effectieve behandelingen tegen bedplassen mogelijk. ,
H.J. Arendsen, uroloog van het Diaconessenhuis Leiden: ‘Wij artsen onderschatten vaak de gevolgen van bedplassen en richten ons liever op andere aandoeningen die ogenschijnlijk ernstiger zijn. Maar een goede diagnose en succesvolle behandeling van bedplassen verlost een kind dat in zijn bed plast van een grote last en zorgt ervoor dat het overdag beter functioneert en op school beter presteert.’
Over bedplassen
Bedplassen, dat ook wel nachtelijke enuresis wordt genoemd, is een ongecontroleerde lozing van urine tijdens de slaap.  Bij kinderen van vijf jaar of ouder wordt enuresis als abnormaal beschouwd. In de meeste gevallen wordt het probleem veroorzaakt door overproductie van urine gedurende de nacht of een verminderde capaciteit van de blaas.2,3,4 Een andere oorzaak kan zijn dat het kind niet wakker wordt als het moet plassen.2,3,4 Bedplassen heeft geen psychische oorzaak.2,3,4 Bij kinderen is bedplassen een veelvoorkomende medische aandoening.1 Ongeveer 5 tot 10% van alle kinderen van 7 jaar plast regelmatig in hun bed, en het probleem kan zich nog steeds voordoen in de tienerjaren en op volwassen leeftijd.
Over de Werelddag tegen bedplassen
De Werelddag tegen bedplassen 2015 vindt plaats op 17 oktober en zal tijdens het 26e ESPU-congres in Praag worden gelanceerd. Vanaf 2016 zal de Werelddag tegen bedplassen elk jaar plaatsvinden in mei. De Werelddag tegen bedplassen is een initiatief van een werkgroep die bestaat uit de ICCS en de ESPU.
Ga voor meer informatie naar www.worldbedwettingday.com.
Referenties:
1. Schlomer, Bruce et al Parental beliefs about nocturnal enuresis causes, treatments, and the need to seek professional medical care, Journal of Pediatric Urology.2013; 9, 1043e1048
2. Lottmann H, Baydala L, Eggert P, Klein BM, Evans J, Norgaard JP. Long-term desmopressin response in primary nocturnal enuresis, Int J Clin Pract. 2009;63(1):35-45. doi: 10.1111/j.1742-1241.2008.01956.x.
3. DRIP-UK study Evans J, Malmsten B, Maddocks A, Popli HS, Lottmann H; on behalf of the UK study group. Randomized comparison of long-term desmopressin and alarm treatment for bedwetting. J Pediatr Urol. 2011; 7: 21-29.
4. Austin P et al. The Standardization of Terminology of Lower Urinary Tract Function in Children and Adolescents: Update Report from the Standardization Committee of the International Children’s Continence Society, The Journal of Urology. 2014;191:1863-1865
5. Nevéus T. Nocturnal enuresis-theoretic background and practical guidelines. Pediatr Nephrol. 2011; 26:1207-1214
Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl
http://www.worldbedwettingday.com/