Slechts 25 procent van de Nederlandse werknemers heeft het afgelopen jaar meegedaan aan een bedrijfsprogramma gericht op het verbeteren van de gezondheid.

Volgens bijna 90 procent van de werkgevers kan het verbeteren van de gezondheid echter bijdragen aan de productiviteit binnen de organisatie. Oorzaak voor het gebrek aan enthousiasme voor gezondheids- en productiviteitsprogramma’s is volgens ruim de helft (53%) van de werkgevers een gebrek aan reguliere lichaamsbeweging bij werknemers, maar ook het ontbreken van een overkoepelende strategie (50%). Het zijn de belangrijkste conclusies uit het Staying@Work onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Willis Towers Watson.

Stress grootste zorg werkgevers
Het onderzoek laat ook zien welke drie gezondheidsgerelateerde problemen werkgevers in Nederland de meeste zorgen baren. Voor 71 procent is dat stress onder werknemers, 47 procent noemt een gebrek aan lichaamsbeweging en voor 35 procent is dat absentie. Veel organisaties hebben inmiddels programma’s ingericht om deze problemen te lijf te gaan. Zo biedt een kleine 40 procent van de werkgevers stressmanagement- en stressbestendigheidsprogramma’s aan. Lex Moerings, Practice Leader Health and Group Benefits bij Willis Towers Watson: “Gezondheidsrisico’s die voortkomen uit iemands levensstijl kunnen een diepgaand en blijvend negatief effect hebben op de persoonlijke prestaties en die van de organisatie. Werkgevers die begrijpen welke risico’s hun werknemers lopen en die gezondheid en productiviteit op een strategische manier benaderen zijn waarschijnlijk succesvoller dan werkgevers die voor een gefragmenteerde benadering kiezen, met losse programma’s zonder samenhang.”

Meetbare doelen zijn randvoorwaarde
Het rapport van Willis Towers Watson laat zien dat een grote meerderheid (89%) van de Nederlandse werkgevers verwacht in de komende drie jaar meer aandacht te besteden aan gezondheids- en productiviteitsprogramma’s. Driekwart richt zich primair op strategieën die binnen het personeel een cultuur moeten kweken van gezondheid en welzijn. Toch heeft maar liefst 63 procent nog geen gezondheids- en productiviteitsstrategie op papier staan, of geen meetstrategie die het mogelijk maakt om deze over meerdere jaren te evalueren (67%). Lex Moerings: “Wie meetbare doelen heeft opgenomen in zijn strategie heeft de beste uitgangspositie om gerichte, gecoördineerde programma’s te ontwikkelen. Het is cruciaal dat er cijfers worden gebruikt die op grotere schaal een goed beeld geven van die welzijnsinitiatieven, waarbij bijvoorbeeld wordt gekeken naar veranderingen in gezondheidsrisico’s, maatregelen die de waardering van werknemers moeten verhogen en verschuivingen in de betrokkenheid bij het werk. Gezondheid en de productiviteit zijn gerelateerd en kunnen een concurrentievoordeel opleveren. Teams moeten echter wel het budget, de benodigde mensen en de expertise hebben om succesvolle programma’s te kunnen inrichten.”

Download hier het onderzoeksrapport.

Over het onderzoek
Het Staying@Work onderzoek 2015/2016 van Willis Towers Watson is uitgevoerd onder 1.669 werkgevers in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Azië. Het onderzoek legt vast welke gezondheids- en welzijnsstrategieën en -programma’s elke organisatie heeft opgezet in de betreffende regio. Daarnaast hebben 42 multinationals een aanvullende enquête ingevuld waarin het perspectief van het internationale hoofdkantoor aan bod komt. In totaal zijn er antwoorden uit 34 landen/markten in het onderzoek verwerkt. 73 procent van de ondervraagden is in meerdere landen actief, en de organisaties zijn afkomstig uit alle grote bedrijfstakken.

Over Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) is een vooraanstaande wereldwijd opererende consultant, broker en solutions provider die organisaties helpt om risico om te zetten in groeimogelijkheden. Sinds de eerste stappen in 1828 heeft Willis Towers Watson nu 39.000 werknemers in meer dan 120 landen. Wij ontwerpen en leveren oplossingen die risico beheren, arbeidsvoorwaarden optimaliseren, talent laten groeien en kapitaal effectief inzetten om organisaties en medewerkers te beschermen en te versterken. Ons unieke perspectief stelt ons in staat om verbindingen te zien tussen talent, middelen en visie – de dynamische formule die bedrijfsprestaties verbetert.