Philips gaat een ‘Africa Innovation Hub’ in de Keniaanse hoofdstad Nairobi gaat vestigen. Philips onderstreept hiermee zijn streven om in Afrika te investeren.

Het centrum zal zich bezighouden met het ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve producten en oplossingen.

In het centrum zullen toepassingsgerichte wetenschappelijke en gebruikersonderzoeken worden uitgevoerd om zo met vernieuwende oplossingen in te kunnen spelen op de grote uitdagingen waarvoor Afrika zich gesteld ziet, zoals  betaalbare gezondheidszorg en betere toegang tot verlichting. Tevens zullen er innovaties worden ontwikkeld die tegemoetkomen aan de behoeften en ambities van de opkomende Afrikaanse middenklasse.

De Africa Innovation Hub wordt gevestigd op het Philips-hoofdkantoor voor Oost-Afrika in Nairobi. Hier zullen lokale talenten en internationale onderzoekers werken volgens het ‘open innovatie’-model, in nauwe samenwerking met onderzoeks- en ontwikkelingsinstellingen in Kenia en geheel Afrika. Philips is momenteel in gesprek met lokale organisaties en universiteiten over samenwerking op R&D-gebied, gericht op de gezamenlijke ontwikkeling van zinvolle innovaties voor Afrika.

“Wij zijn verheugd over de vestiging van de Africa Innovation Hub in Kenia. Philips wordt wereldwijd erkend als koploper op innovatiegebied en hun keuze voor Nairobi als locatie is mede te danken aan het beleid van de Keniaanse overheid om onderzoek en innovatie in de regio te stimuleren”, aldus Adan Mohammed, de Keniaanse kabinetssecretaris voor industrialisatie. “We ondersteunen de investering van Philips volledig en we kijken uit naar de resultaten van hun Afrika-gerichte onderzoeksactiviteiten en projecten, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de transformatie van de maatschappij, het bedrijfsleven en de publieke sector in het gehele continent.”

“Philips wil innovaties ontwikkelen, slimme technologieën toepassen en samenwerken om mensen te helpen om te slagen in het leven”, aldus J.J. van Dongen, Senior Vice President en CEO van Philips Afrika “Wij streven naar de ontwikkeling van effectieve innovaties die van belang zijn voor mensen en die inspelen op de grote uitdagingen waarmee Afrikaanse samenlevingen te maken hebben. Kenia is een koploper op het gebied van ondernemerschap en wetenschappelijk onderzoek in Afrika, en een centrum voor samenwerking op het vlak van technologie en innovatie. Nairobi is dan ook de ideale vestigingslocatie voor de Afrikaanse onderzoeksactiviteiten van Philips. We willen profiteren van het dynamische onderzoeks- en ontwikkelingsnetwerk van de stad en bijdragen aan de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe oplossingen, nieuwe bedrijfsmodellen en effectieve samenwerkingsverbanden, gericht op zinvolle innovaties.”

Het leven van mensen in Afrika verbeteren door middel van zinvolle innovaties
Een aantal innovaties waaraan Philips momenteel werkt, worden ondergebracht in de Africa Innovation Hub. Het centrum zal zich in eerste instantie richten op onder meer de volgende projecten in de ontwikkelings- en proeffase:

Ademhalingsfrequentiemeter ter ondersteuning van longontsteking diagnose
Longontsteking is de belangrijkste doodsoorzaak onder kinderen jonger dan vijf jaar en leidt jaarlijks tot 1,1 miljoen sterfgevallen wereldwijd. Ca. 99 procent van deze sterfgevallen vinden plaats in ontwikkelingslanden in omgevingen met weinig medische voorzieningen, meestal in plattelandsgebieden met zeer weinig zorginstellingen of slecht opgeleide zorgverleners. De huidige diagnostische hulpmiddelen zijn onder dergelijke omstandigheden veelal moeilijk te gebruiken, kunnen het personeel gemakkelijk misleiden en resulteren daarom vaak in een verkeerde diagnose.

De Africa Innovation Hub ontwikkelt en test momenteel een robuuste en betaalbare automatische ademhalingsfrequentiemeter om de longontsteking bij (jonge) kinderen beter te kunnen diagnosticeren. Het apparaat maakt gebruikt van slimme sensoren op het lichaam, en zal naar verwachting een meer nauwkeurige en betrouwbare diagnose mogelijk maken dan de handmatige procedures die momenteel worden toegepast. Het apparaat wordt speciaal ontworpen voor gebruik door lokale zorgverleners en verpleegkundigen in plattelandsgebieden. In Kenia wordt momenteel overleg gevoerd met het Kenya Medical Research Institute (KEMRI) over een mogelijke uitbreiding van dit project en de gezamenlijke ontwikkeling van een effectieve oplossing die is afgestemd op de omstandigheden op het Afrikaanse platteland.

Lokale zorgdiensten
Dit project omvat het ontwikkelen en testen van een innovatief systeem voor werkstroombeheer, dat speciaal wordt ontworpen om het aantal vermijdbare sterfgevallen onder moeders en kinderen terug te dringen. Het doel is om lokale zorginstellingen in afgelegen gebieden te ondersteunen bij de diagnosestelling, triage, behandeling, stabilisering en (de voorbereiding op) het vervoer van zwangere vrouwen die op controle komen.

Rookvrij kookfornuis
Philips heeft een innovatieve oplossing ontworpen voor mensen die dagelijks hun maaltijden bereiden op een fornuis dat wordt gestookt met hout of biomassa. Dit speciaal ontworpen fornuis is zeer efficiënt en verbruikt aanzienlijk minder hout als brandstof. De uitstoot van rook en koolstofmonoxide ligt ruim 90 procent lager dan bij open vuur, zodat mensen binnenshuis kunnen koken met minder gezondheidsrisico’s. De bijdrage van de Africa Innovation Hub omvat de ontwikkeling van nieuwe marktmodellen voor deze fornuizen.

Verlichtingsoplossingen voor consumenten op basis van zonne-energie
Vandaag de dag leven naar schatting 560 miljoen Afrikanen zonder elektriciteit. Philips zet zich in om de toegang tot verlichting in Afrika te verbeteren voor de meerderheid van de bevolking die niet is aangesloten op het elektriciteitsnet. De bijdrage van de Africa Innovation Hub bestaat uit het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe consumentenproducten die zonne-energie combineren met energiezuinige LED-technologie. Tevens worden nieuwe marktmodellen ontwikkeld om te zorgen dat deze oplossingen binnen bereik komen van mensen die ze anders niet zouden kunnen betalen.

De Philips Africa Innovation Hub is gevestigd in Kenia maar zal in het gehele continent verantwoordelijk zijn voor onderzoeksactiviteiten en projecten, die worden gekoppeld aan de regionale Philips-vestigingen. Het centrum wordt geleid door dr. Maarten van Herpen en zal nauw samenwerken met de Philips-onderzoekslaboratoria in Bangalore, Shanghai en Eindhoven.