Foto hoofdkantoor NEN in Delft
Foto: NEN

In de NEN expertgroep ‘Medische Gassen’ is een aantal jaar geleden een start gemaakt met de ontwikkeling van een norm over de Slide Index wandgasafnamepunt. De norm, NEN 8877, gaat over de maatvoering van afnamekoppelingen en afnamepunten toegepast bij medische gassen en vacuüm. Het normontwerp is nu gepubliceerd. Tot 1 november 2021 is commentaar in te dienen op dit normontwerp.

In Europa is de sector bekend met diverse normen die de specifieke gasafnamepunten beschrijven. De NEN-EN-ISO 9170-1 gaat over gasafnamepunten in het algemeen. In diverse landen zijn normen ontwikkeld voor de land specifieke maatvoering. In een aantal Nederlandse ziekenhuizen wordt een type wandafnamesysteem gebruikt dat nog niet is genormeerd. Er is behoefte aan een norm ontstaan voor gebruikers, fabrikanten en leveranciers. Hiervoor de NEN 8877 ontwikkeld: ‘Afnamepunten voor medische gassen en vacuüm – Beschrijving en maatvoering van de slede, type Slide Index, gasspecifieke afnamepunten en koppelstukken, toegepast bij medische gassen onder druk en vacuüm’.

Context van de norm

De expertgroep ‘Medische gas- en vacuüm distributiesystemen‘ is in 2016 gestart met het schrijven van deze norm. De Nederlandse aanpak voor de totstandkoming van deze norm is vergelijkbaar met normen in andere landen. Voorbeelden: Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, Zweden en de Verenigde Staten. Dit betreft nationale normen, geldend binnen deze landen en in lijn met de NEN-EN-ISO 9170-1.

De norm is specifiek bedoeld voor de Nederlandse markt, aansluitend bij de behoefte van gebruikers en fabrikanten. Gebruikers kunnen de norm toepassen als referentiedocument. Instrumentele diensten kunnen de norm gebruiken voor informatie over de precieze maatvoering van de wandafnamesystemen in het kader van onderhoud. De bedoelding van de norm is dat na de publicatie, de maatvoering van het systeem fabrikant onafhankelijk wordt.

Commentaar indienen

Tot 1 november 2021 is het mogelijk om commentaar te geven op het ontwerp van NEN 8877 op de NEN-site. Belanghebbende partijen en/of betrokken experts zijn welkom om commentaren in te dienen op het document. Alle commentaren worden vervolgens teruggekoppeld aan de Expertgroep Medische Gassen.