Tijdens het 100-jarig jubileumfeest van NEN  heeft de organisatie het predicaat Koninklijk mogen ontvangen.

Kees van der Waaij, bestuursvoorzitter van NEN, nam het predicaat in ontvangst uit handen van commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit.

Van telegram naar tweet, van postzakken naar e-mailverkeer, van loonzakje tot bankverkeer, van fysieke archieven naar data-opslag, van lokaal naar wereldwijd; in 100 jaar is de wereld stap voor stap veranderd, gedigitaliseerd en efficiënter geworden. Wij zijn er van overtuigd dat het proces van normalisatie daaraan een positieve bijdrage heeft geleverd.

Piet-Hein Daverveldt, Algemeen Directeur NEN: “We zijn ontzettend blij met deze eervolle erkenning, het is letterlijk de kroon op 100 jaar normalisatiewerk. NEN zal het predicaat Koninklijk met trots gaan voeren.”

Samen met de duizenden experts, nationaal en internationaal, maken we de wereld gezonder, veiliger en duurzamer. We nemen handelsbarrières weg en bevorderen we innovatie door verspreiding van kennis, technologie en bedrijfspraktijken.

Predicaat Koninklijk
Om het predicaat Koninklijk te mogen ontvangen moet een organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de organisatie onder andere zeer belangrijk zijn in haar vakgebied, minstens 100 jaar bestaan, minstens 100 werknemers in dienst hebben en aantoonbaar stabiel zijn. Het feit dat NEN het tweede normalisatie-instituut in de wereld is dat 100 jaar bestaat, is een prestatie waar alle huidige en voormalige medewerkers, commissieleden en experts trots op mogen zijn. Zonder hen was dit alles niet mogelijk geweest.

Bron: NEN