Door een samenwerking aan te gaan met stichting IKONE gaat Nictiz nadrukkelijker en structureel met zorggebruikers in gesprek.

Tussen wat wordt ontwikkeld, onderzocht en aangeboden binnen de gezondheidszorg en de nood of behoefte van patiënten zit vaak een kloof. Het Patiënt Expertise Team van stichting IKONE is een unieke groep mensen die veel gebruik maakt van zorg. Door vraagstukken aan dit team voor te leggen, wil Nictiz een brug slaan tussen patiënt en organisatie.
Stichting IKONE
Stichting IKONE wil met haar diensten de kwaliteit van leven van mensen met een chronische, fysieke, aandoening ondersteunen. IKONE zorgt er als intermediair voor dat de ervaringsdeskundigheid van het Patiënt Expertise Team professioneel wordt toegepast binnen beleidswerk, zorginnovatie en andere ontwikkelingen.