Boven – Header
Boven – Header
Boven – Header

Nieuw gen voor Parkinson en Lewy Body dementie

Onderzoekers onder leiding van een team van Erasmus MC hebben varianten in het LRP10-gen ontdekt die samenhangen met het ontstaan van de ziekte van Parkinson en Lewy Body dementie. De onderzoekers hopen met de ontdekking vervolgonderzoek naar mogelijke behandeling van deze neurodegeneratieve ziekten een nieuwe impuls te geven. De resultaten zijn gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Neurology.

De ziekte van Parkinson en dementie zijn veelvoorkomende en verwoestende neurodegeneratieve ziekten. Er zijn alleen geneesmiddelen beschikbaar om symptomen te onderdrukken. Er bestaan geen ziekteremmende of genezende behandelingen. Het aantal ziektegevallen zal in de komende decennia waarschijnlijk toenemen als gevolg van de vergrijzing. Deze ziekten vormen daarom een enorme medische en financiële last voor de samenleving.

Een internationaal team onder leiding van neuroloog en geneticus prof.dr. Vincenzo Bonifati van de afdeling Klinische Genetica van het Erasmus MC heeft voor het eerst varianten in een gen (LRP10) ontdekt bij patiënten met familiale vormen van de ziekte van Parkinson en Lewy Body dementie. Het onderzoeksteam identificeerde de eerste LRP10-genvariant door klinisch en genetisch onderzoek in een groot gezin waarvan meerdere leden de ziekte van Parkinson hebben of hadden. In een groot internationaal onderzoek werden andere LRP10-varianten gevonden bij patiënten die klinisch of pathologisch waren gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson of Lewy Body dementie.

Er is zeer weinig bekend over de normale functie van LRP10. De rol die dit gen speelt bij de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson en Lewy Body dementie was tot nu toe onbekend. Het ophelderen van de cellulaire functie van het LRP10-eiwit en zijn signaalroutes zou nieuwe en cruciale inzichten in de moleculaire mechanismen van deze veel voorkomende neurodegeneratieve ziekten kunnen bieden en hopelijk de weg banen naar de identificatie van nieuwe biomarkers en nieuwe aangrijpingspunten voor behandeling.

De wetenschappelijke publicatie is terug te vinden op de website van The Lancet Neurology
https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(18)30179-0/fulltext

Meer informatie over prof. Bonifati en zijn onderzoeksgroep: https://www.erasmusmc.nl/klinische_genetica/research/introduction/bonifati

Bron: Erasmus MC

FMT Gezondheidszorg Nieuwsbrief

U wilt op de hoogte blijven van de technologie, wetenschap en innovatieve huisvesting in de zorg. Abonneer u daarom nu gratis op de elektronische nieuwsbrief van FMT Gezondheidszorg.
Name
Email
Secure and Spam free...