Zowel huisartsen als specialisten in ziekenhuizen maken steeds meer gebruik van echografie. Om de kwaliteit van deze techniek te waarborgen en ervoor te zorgen dat deze overal goed wordt toegepast, is het Kwaliteits Instituut Echografie Nederland (KIEN) opgericht.

Echografie (het gebruik van ultrageluidsgolven om het inwendige van het lichaam in beeld te brengen) is een normaal onderdeel aan het worden van zorg. Vroeger was het gebruik van deze techniek het terrein van vooral de radioloog maar nu kunnen veel meer zorgverleners echografie op hun eigen gebied toepassen. De laatste jaren neemt het gebruik van echografie door niet-radiologen dan ook sterk toe. KIEN heeft tot doel om via certificering en registratie de kwaliteit van allen die de echografie beoefenen te borgen en samenwerking tussen medisch professionals te bevorderen.

Handzamer en betaalbaar
De apparatuur voor echografie is in de loop der jaren veel handzamer en gebruiksvriendelijker geworden. Echoapparatuur is tegenwoordig niet veel groter dan een mobiele telefoon en ook qua prijs veel toegankelijker geworden. Daardoor zal het gebruik van echografie door niet-radiologen verder toenemen. Om deze positieve ontwikkeling in goede banen te leiden, samen met alle betrokken beroepsverenigingen, is het van belang kwalitatief hoogstaande echo-opleidingen te garanderen. KIEN wil dit realiseren met een keurmerk.

Velen al aangesloten
De grootste groepen echografisten waaronder radiologen van de Nederlandse Echografie Academie, de vereniging van huisarts-echografisten VvHE, opleiders fysiotherapeuten en SEH-artsen van DEUS (Dutch Emergency UltraSound). Zij hebben zich inmiddels aangesloten bij KIEN en anderen hebben zich al positief uitgelaten over het initiatief en zullen naar verwachting ook spoedig toetreden.
Begin volgend jaar is een oprichtingssymposium gepland, met sprekers uit binnen- en buitenland. Onder hen is prof. Dr. Dirk Becker, president van DEGUM, de Duitse tegenhanger van KIEN.

Samenwerking
De verwachting is dat KIEN op Europees niveau een alliantie zal aangaan met reeds bestaande kwaliteitsinstituten en verenigingen. Samenwerking is een belangrijke pijler van KIEN. Niet alleen tussen verschillende disciplines die echografie toepassen, maar ook internationaal. KIEN heeft inmiddels zeer positieve gesprekken gevoerd met het Duitse DEGUM, waarmee samenwerking met Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk is te verwachten. Ook met Engeland (BMUS) is contact gelegd.