Deze maand is een pilot gestart om MBO-scholieren persoonlijke informatie en advies te geven over seksuele gezondheid en preconceptiezorg.
Dit doen ze aan de hand van de daarvoor speciaal ontwikkelde online keuzehulp www.nietofwelzwanger.nl . Bij  MBO-scholieren is de grootste gezondheidswinst te halen als het gaat om kennis over gezond zwanger worden. TNO (Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek) en de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) ontwikkelden dit nieuw interactieve lesprogramma waarmee verloskundigen op diverse scholen rondom Leiden les gaan geven en praten over gezond zwanger worden, anticonceptie, SOA’s en tienerzwangerschappen.
Eerder TNO-onderzoek en KNOV-onderzoek lieten zien dat jongeren onvoldoende op de hoogte zijn van hun eigen rol in gezond zwanger worden. Doel van de persoonlijke voorlichting en de online keuzehulp nietofwelzwanger.nl is niet alleen om jongeren te leren hoe ze veilig kunnen vrijen. Het gaat juist om méér dan dat.  Verloskundigen willen deze jongeren al vroeg in hun leven bewust maken van het feit dat het belangrijk is – wanneer ze besluiten ouders te te willen worden – dat ze gezond leven voor het toekomstige kind. Bijvoorbeeld door gezond te eten, niet te roken en drinken vóór en tijdens de zwangerschap en tijdig foliumzuur te slikken. En ze te wijzen op de online keuzehulp. Dan wel de zorg van een verloskundige, door deze vroegtijdig in te schakelen. Deze voorlichting vergroot de kans op een gezonde zwangerschap.
Lessen op scholen in Leiden en omgeving
Dit project richt zich voor nu op de regio Leiden. In deze regio wonen relatief mensen uit de doelgroep waar gezondheidswinst te behalen valt. De lessen worden gegeven binnen ROC’s, gezondheidscentra en buurthuizen. Jongeren kunnen met de nieuwe online keuzehulp op www.nietofwelzwanger.nl op een later moment in hun leven – als ze besluiten zwanger te willen worden – nogmaals alles terugvinden en helpen in hun keuzes.
Over KNOV: de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) is de beroepsorganisatie van verloskundigen. Naast de directe belangenbehartiging van ongeveer 3000 verloskundigen zet de KNOV zich in voor de bevordering en de kwaliteit van de Nederlandse verloskundige zorg en de versterking van de positie van de verloskundige.