Hoe kan de wijkverpleegkundige in een complexe situatie de zorg zo goed mogelijk uitvoeren? De ‘Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde’ wil hierin ondersteunen.
De werkzaamheden van de wijkverpleegkundige spelen zich af in een complexe cliënten context van verschillende factoren (gezondheidstoestand lichamelijk & geestelijk, woonsituatie, werksituatie, financiële situatie, familie, vrienden, buurt, gemeente, etc). Bovendien verandert de gezondheidszorg. Wijkverpleegkundigen hebben direct te maken met veranderende wetgeving en indiceren cliënten zelf. De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor meer zorg- en ondersteunende taken (Jeugdwet, WMO, Participatiewet). Deze hervormingen gaan gepaard met bezuinigingen. Ouderen blijven langer thuis wonen. Om hierin te ondersteunen is de ‘Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde’ opgericht.
Regionale samenwerking tussen praktijk en onderwijs
De ‘Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde’ (HLCW) is een initiatief van drie regionale zorginstellingen (WoonZorgcentra Haaglanden, Pieter van Foreest, Evita Zorg), de opleiding Verpleegkunde van de Haagse Hogeschool en het lectoraat Mantelzorg van de Haagse Hogeschool. Het project is financieel mogelijk gemaakt door ZonMW.
“Samen leren” in een Learning Community
Een “learning community” bestaat uit een groep mensen  met een gezamenlijk doel of een gezamenlijke leerbehoefte die kritisch hun praktijk onderzoeken, op een continue, reflectieve, samenwerkende, op leren georiënteerde en groei stimulerende wijze. In de Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde komen wijkverpleegkundigen, docenten en studenten Verpleegkunde van de Haagse Hogeschool tweewekelijks bij elkaar. De deelnemers leren met elkaar en van elkaar. Samen geven ze het leerproces vorm door onder andere het uitnodigen van inhoudsdeskundigen, het betrekken van patiënten, en het houden van  casusbesprekingen en intervisie.
Kick-off en vervolg
De kick-off van de Learning Community was op donderdag 29 oktober 2015 (foto). Hierbij waren 19 wijkverpleegkundigen aanwezig van 6 verschillende zorginstellingen (WoonZorgcentra Haaglanden, Pieter van Foreest, Evita Zorg, Royaal Zorg, Cardia zorg en Florence), vier docenten van de Haagse Hogeschool en een student. Bij de volgende bijeenkomsten zullen wijkverpleegkundigen nog twee zorginstellingen en meer studenten deelnemen. In de volgende sessies gaan we samen het leerproces en de inhoud vormgeven. Daarnaast beginnen we met eerste inhoudelijke thema’s zoals de veranderende wetgevingen het betrekken van patiënten en mantelzorgers bij de zorg.

Informatie over de Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde
Dr. Chris Wallner (projectleider HLCW, hogeschooldocent & onderzoekscoördinator, HBO-V, Haagse Hogeschool): c.wallner@hhs.nl of Miranda Kerkvliet (praktijkcoördinator HLCW): mir.kerkvliet@wxs.nl.