Platform Kennisdeling Vastgoed Ziekenhuizen

Een regiegroep uit verschillende UMC’s en algemene ziekenhuizen heeft het Platform Kennisdeling Vastgoed Ziekenhuizen opgericht. Het platform is bedoeld voor en door ziekenhuizen, en richt zich op professionals in ziekenhuizen die betrokken zijn bij gebouwbeheer.

De regiegroep coördineert de bijeenkomsten van het platform, beheert de digitale site, verzorgt en bewaakt de toegankelijkheid voor leden en bewaakt de kwaliteit van hetgeen op het platform gedeeld wordt.
De regiegroep bewaakt ook hoe het platform interessant blijft en zich ontwikkelt. Ze houdt leden aangesloten en activeert initiatieven.

Vertegenwoordiging

Het platform is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemende ziekenhuizen. Er kunnen nog nieuwe instellingen aanhaken. Het is de bedoeling dat 1 á 2 leden per ziekenhuis deelnemen aan het platform. Zij fungeren als linking pin naar hun collega’s: niet alleen als doorgangsstation van informatie, maar ook om als aanjager in hun eigen organisatie.
De aanwezige kennis is beschikbaar voor alle geïnteresseerden van de deelnemende organisaties. Degenen die niet deelnemen aan het platform kunnen een bezoekersprofiel aanmaken. Daarmee kunnen ook zij gebruik maken van de kennis en ervaring van collega’s in het land.

Digitaal kennis delen

Het doel van dit platform is het bieden van een digitale omgeving en het organiseren van inhoudelijke, interessante sessies om onderling kennis te delen over ontwikkelingen van het vastgoed van ziekenhuizen. Het gaat hierbij om circulariteit en doorontwikkeling van kennis, oplossingen en ideeën die reeds in de dagelijkse praktijk werden toegepast, om eraan bij te dragen ‘dat het wiel evolueert, en niet telkens opnieuw wordt uitgevonden’.

Het delen van documenten en best practices gebeurt via sharepoints. De sharepointsite vorm het hart van het platform. Het bevat informatie van, voor en over ziekenhuizen rond PvE’s, bouwprojecten en complexbrede uitgangspunten. Er zijn echter ook documenten te vinden over actuele thema’s als verduurzaming, Covid-19 en energievraagstukken. De informatie is over het algemeen afkomstig uit de dagelijkse praktijk van aangesloten deelnemers en nodigt uit tot doorontwikkeling van reeds gerealiseerde oplossingen.

Verder wordt op deze site de mogelijkheid geboden om nieuwe initiatieven vorm te geven, uiteraard allemaal gericht op het delen van vastgoedkennis. Denk bijvoorbeeld aan een werkgroep BIM, waarin meerdere ziekenhuizen samenwerken aan BIM-afspraken. Onderdeel van de site is ook de Brief Builder-subsite, met daarin specificaties van diverse eerder uitgewerkte projecten.

De communicatie loopt verder via een nieuwsbrief die 3x per jaar zal verschijnen. De eerste editie van de e-mail-nieuwsbrief is op 24 augustus verzonden naar de abonnees.

Online oprichtingsbijeenkomst

De oprichtingsbijeenkomst van het Platform Kennisdeling Vastgoed Ziekenhuizen vindt plaats op woensdag 22 september van 12.00 tot 13.00 uur. De eerste online kennissessie gaat, naast de werking van het platform, ook over de toepassing van waterstof bij het Rijnstate Ziekenhuis en de praktische omgang van dat ziekenhuis met de energietransitie.

Interesse?

Er is vooralsnog één mailadres voor de doeleinden:

  • aanmelding voor de kennissessie op 22 september
  • aanmelding als nieuwsbriefabonnee
  • aanvragen van deelnemerschap aan het platform

Stuur uw bericht naar Jan Jaap Zijl: j.zijl@erasmucmc.nl.