Medisch Centrum Leeuwarden - foto entree van het ziekenhuis

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) start in 2023 met een groot nieuwbouwplan. In meerdere fases komt er een  bijna volledig nieuw MCL Dat moet in 2035 gereed zijn. EGM architecten tekent voor het ontwerp.

De eerste fase voorziet in een nieuwe intensive care en operatiecomplex. Die moeten er staan in 2025. Met dit eerste deel van het totale bouwproject is 100 tot 120 miljoen euro gemoeid. Nieuwbouw is noodzakelijk om nu en in de toekomst de hoogwaardige, innovatieve patiëntenzorg te kunnen leveren die past bij een topklinisch ziekenhuis. RvB-lid Willem Lenglet op de MCL-site: ‘‘Bij de  complexe topklinische zorg hoort een gebouw dat ook alle technologische mogelijkheden biedt om die zorg te kunnen blijven leveren. Digitalisering is één van de ontwikkelingen waar de focus op ligt.”

Functionele vernieuwingen

Binnen het huidige OK-complex en de IC zijn functionele vernieuwingen soms lastig door te voeren. Vandaar dat die centra als eerste aan de beurt zijn. In een latere fase volgen de verpleegafdelingen, de poli’s en de ondersteunende afdelingen.

Met het gefaseerde programma houdt het MCL de flexibiliteit om mettertijd nog in te spelen op actuele ontwikkelingen in de regionale Friese gezondheidszorg. Programmamanager Joost Willems: ‘‘Voor de eerste bouwplannen weten we precies wat we willen. Zo realiseren we in het nieuwe OK-complex een hybride OK, waarbij geavanceerde beeldvormende apparatuur onderdeel is van de OK ruimte.’’ Naast het nieuwe OK-complex komt ook een hypermoderne IC met een healing environment, waar veel nadruk  ligt  waar het reactiveren van patiënten. Zo zet het ziekenhuis in op techniek die geïntubeerde patiënten toch kan laten spreken.

Energietransitie

Een andere focus in het bouwproject is de energietransitie in het klimaatakkoord. Lenglet: ‘‘We vinden dat we een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben in de manier waarop we onze zorg leveren. We willen dat vooral duurzaam en energiezuinig doen. Daarom gaan we duurzaam bouwen. Zo maakt de MCL-campus straks geen gebruik meer van fossiele brandstoffen. Voor onze warmtevoorziening willen we bijvoorbeeld gebruikmaken van geothermie, waarbij we de warmte uit de grond halen.’’ De gebouwen voldoen straks aan hoge duurzaamheidsstandaarden. De oudste gebouwen die niet duurzaam te renoveren zijn wacht de sloophamer.

Strategisch beleid

De MCL-nieuwbouw past in het strategisch beleid van de instelling tot 2030. Het Medisch Centrum Leeuwarden werkt, ook in het nieuwbouwprogramma, samen met de regionale zorgaanbieder Noorderbreedte. Zo krijgen patiënten de beste zorg op de juiste plek krijgt: hoog-specialistisch in het MCL, en revalidatie zo mogelijk in Noorderbreedte.

Bouwers

Het ontwerp van EGM architecten wordt op dit moment verder uitgewerkt in een team samen met het MCL, ptg advies, Royal HaskoningDHV, Aronsohn en Urbis.