artificial-intelligence
Foto: Pixabay

Kunstmatige intelligentie (AI) is in toenemende mate onderdeel van het zorgproces. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport publiceerde daarom eind december de Leidraad kwaliteit AI in de zorg, om zorgverleners en ontwikkelaars te helpen de kwaliteit van kunstmatige intelligentie te beoordelen. Het LUMC leverde daar als een van de koplopers op het gebied van AI in de zorg een belangrijke bijdrage aan.

De leidraad geeft inzicht in de criteria die je kunt gebruiken om de kwaliteit van AI vanuit een zorgperspectief te toetsen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aanbevelingen voor onder andere dataverzameling, ontwikkeling, validatie en implementatie van AI-modellen. Daarmee zorgen we ervoor dat zowel patiënten als zorgverleners erop kunnen vertrouwen dat er veilige kwalitatief hoogwaardige AI gebruikt wordt in het zorgproces.

Dagelijkse praktijk

De leidraad bestaat uit zes fases van het ontwikkel- en toepassingsproces van AI in de zorg. “Die fases worden doorlopen bij het toepassen van AI in de zorg, van het verzamelen en beheren van data tot het implementeren en borgen van AI in de dagelijkse praktijk”, zegt Ilse Kant, Postdoc AI-onderzoeker in het LUMC. “Voor elke fase hebben we eisen en aanbevelingen ontwikkeld die als goed professioneel handelen worden beschouwd door het veld. We hebben de ambitie dat deze op termijn maatgevend zijn voor de zorg. De publicatie van deze eerste versie is een grote mijlpaal voor ons, maar het is een document dat net als het veld continu in ontwikkeling is, en herhaaldelijk zal worden aangepast.”

Sneller naar de praktijk

Het LUMC verzamelt veel kennis en ervaring over AI in de zorg in het Clinical AI Implementation and Research Lab, in het kort: CAIRELab. Door alle AI-kennis en -expertise samen te laten komen, kunnen waardevolle toepassingen van deze slimme technologie in de zorg nog sneller naar de praktijk gebracht worden en daar wetenschappelijk onderzocht en gevalideerd worden.