Een nieuwe mijlpaal voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie: het hoogste punt van de nieuwbouw op het Utrechts Science Park werd donderdag 13 oktober jl. bereikt. Bij dit zogenaamde ‘Pannenbier’ moment werd feestelijk stilgestaan. De bouwers die op het ogenblik aan het nieuwe research- en zorgcentrum voor kinderen met kanker werken, werden bedankt voor het bereiken van deze belangrijke stap.

Het Prinses Máxima Centrum heeft als missie om ieder kind met kanker te genezen, met optimale kwaliteit van leven. Op dit moment overlijdt nog één op de vier kinderen met kanker aan deze ziekte.
Met een eerste afdeling werd in 2014 begonnen binnen de muren van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Daar worden kinderen met vaste tumoren vanuit heel Nederland en kinderen met alle vormen van kanker uit de Utrechtse regio behandeld. Ook de researchafdeling is inmiddels gestart in Utrecht.
Bundeling expertise
In het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht komt alle expertise op het gebied van kinderkanker bij elkaar. Zowel de zorg als de research wordt geconcentreerd in één organisatie. Die bundeling van kennis en kunde stelt het Prinses Máxima Centrum in staat om voor alle vormen van kinderkanker wetenschappelijk onderzoek uit te voeren, iets wat voorheen niet mogelijk was. Ook de nauwe samenwerking tussen research en zorg is uniek.
In 2011 is LIAG gestart met het ontwerp. Samen met zo’n 100 experts uit de praktijk, zoals medische professionals, onderzoekers uit de kinderoncologie en ouders van kinderen met kanker, is hard en enthousiast gewerkt aan de totstandkoming van het ontwerp voor de nieuwbouw van het Prinses Máxima Centrum. De patiënten en hun ouders spelen op deze manier een actieve rol in het mede beoordelen van de kwaliteit van de bouwplannen vanuit het perspectief van kind en gezin.
In februari van dit jaar werd de eerste paal geslagen. De bouw loopt precies op schema. Zoals het er nu naar uitziet zal het gebouw eind 2017 worden opgeleverd om ongeveer een half jaar later te worden geopend.
Architect Thomas Bögl: “Tijdens het ontwerpproces heeft LIAG een arts en psychologe betrokken om voor ons uit te vinden welke maatregelen daadwerkelijk nut hebben. In de designwereld noemen we deze aanpak ‘evindence based design’. Dus een ‘healing envrionment’ maken dat gestaafd is op wetenschappelijk onderzoek.”
Bron: LIAG