Uit een Wayfinding Efficiency Check blijkt dat het ziekenhuispersoneel van een middelgroot ziekenhuis in Australië 2% van haar tijd kwijt was met het helpen van patiënten en bezoekers die de weg niet kunnen vinden. Opgeteld was dit 200 uur per dag en dit kwam neer op een jaarlijkse inefficiëntiepost van € 1.500.000,-. Dit stelt ID/Lab, adviesbureau gespecialiseerd in Wayfinding & Design.

Een nieuw holistisch Wayfinding systeem realiseerde volgens ID/Lab een jaarlijkse besparing van € 500.000.  De Wayfinding Efficiëntie Check kan eenvoudig ingezet worden om te onderzoeken hoe het gesteld is met de wegwijs tijdsbesteding in ziekenhuizen in Nederland.

Australië
In een middelgroot, 460 bedden tellend, ziekenhuis in Australië kwamen regelmatig klachten binnen over de Wayfinding. Bezoekers konden vaak hun bestemming niet vinden. Met als resultaat dat ze gefrustreerd raakten en een slecht gevoel aan hun bezoek overhielden. In sommige gevallen werden zelfs afspraken gemist of waren patiënten te gestrest om hun behandeling te ondergaan.

Frustrerende cijfers
Door een Wayfinding Efficiëntie Check™ onder het ziekenhuispersoneel kwamen frustrerende cijfers boven tafel. Het bleek dat het personeel gemiddeld 2% van de tijd bezig was met het wijzen van de weg, of het begeleiden van mensen naar hun bestemming. Ruim 200 uur per dag, 73.000 uur per jaar. Omgerekend betekende dit dat, uitgaande van een gemiddeld uurtarief van € 20,-, het ziekenhuis te maken had met een jaarlijkse inefficiëntiepost van € 1.500.000,-

Nieuw systeem
Een nieuw holistisch Wayfinding systeem werd ontwikkeld en geïmplementeerd door ID/Lab. De klachten werden daarmee sterk verminderd en het plezier in werken van het personeel aanzienlijk verbeterd.

Bovendien bleek uit een vervolgonderzoek na de implementatie van het nieuwe systeem dat er een jaarlijkse besparing in tijd van € 500.000 gerealiseerd was.  Waarbij de investering in aanpassingen in de architectuur en de signs ruwweg € 250.000 bedroeg. De investering werd dus binnen een jaar terugverdiend, aldus ID/Lab. En de besparing werkt nog vele jaren door.

Wayfinding Efficiëntie Check™
In samenwerking met een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft ID/Lab het Australische onlineonderzoek vertaald naar de Europese markt. Geïnteresseerden kunnen tegen kostprijs, snel identificeren hoe functioneel de Wayfinding in het ziekenhuis is.

Over ID/Lab
ID/Lab is een adviesbureau gespecialiseerd in Wayfinding & Design. 15 Wayfinding professionals werken vanuit Australië, Nieuw-Zeeland en sinds januari 2016 in Nederland aan projecten over de gehele wereld.

Ziekenhuis Wayfinding is hierbij een specialiteit; ID/Lab heeft inmiddels wereldwijd aan ruim 60 ziekenhuis projecten gewerkt. Een mooi voorbeeld is het AZ Groeninge in Kortrijk België, dat eind dit jaar wordt opgeleverd.

ID/Lab optimaliseert hoe mensen de gebouwde omgeving ervaren. En hoe ze er naartoe en doorheen navigeren. Vanuit een overtuiging dat een duidelijke en begrijpelijke omgeving beter aangeeft wat er van de gebruiker wordt verwacht. Dat is geheel iets anders dan het plaatsen van pijltjes op standaard bordjes. Daarom wordt er als het even kan in een vroeg stadium samengewerkt met de architect en de bouwheer. Als adviseur, sparringpartner of als medeontwerper. Met als doel om zaken als Wayfinding volledig te integreren in de architectuur.

Foto: fragment website ID/Lab.

Bron: ID/lab