nieuwe wetgeving voor wegwerpplastic; plastic servies en bestek
Beeld: Intrakoop

De EU geeft een Europese Single-use plastic (SUP) richtlijn uit. De nieuwe wetgeving voor wegwerpplastic in deze richtlijn geldt voor alle EU-lidstaten, dus ook voor Nederland, en gaat in op 3 juli 2021. Dat heeft ook gevolgen voor zorginstellingen. Doel van de maatregelen is de hoeveelheid wegwerpplastic te verminderen en meer plastic in te zamelen voor recycling. Plastic afval in zee (plastic soep) is een internationaal probleem, en het toevoegen van nieuw plasticafval is noodzaak.

Verbod
Nederland werkt de wetgeving voor wegwerpplastic uit in een Algemene maatregel van bestuur (AMvB). Er komt per 3 juli een verbod op specifieke wegwerpproducten zoals plastic roerstaafjes, borden, bestek en voedsel- en drankverpakkingen van EPS (piepschuim) . Voor medische toepassing van wattenstaafjes en rietjes geldt vooralsnog een uitzondering, omdat daar nog geen goede alternatieven voor zijn. Producenten leveren inmiddels composteerbare vervangende producten. Deze moeten helaas nog wel met het restafval worden afgevoerd, want het composteerproces van die producten duurt te lang voor het gewone GFT-afval.

Markering
Naast verbodsbepalingen geldt voor een aantal producten de verplichting om ze te markeren met een instructie over hoe de gebruiker het moet weggooien. De voorgeschreven markering informeert de gebruiker ook dat het product kunststof bevat en wat de negatieve gevolgen van dit afval in het milieu zijn. De markeringsplicht geldt bijvoorbeeld voor drinkbekers en vochtige doekjes. Producten die nog op voorraad zijn mogen nog zonder markering worden verkocht.

Opvolgende maatregelen
In 2023, 2024 en 2025 worden volgende maatregelen van kracht. Daartoe hoort bijvoorbeeld:

  • een verder gaande productverantwoordelijkheid voor producenten
  • aanscherping van eisen aan kunststof flessen en bekers
  • eisen aan het gehalte recyclaat in PET-flessen
  • inzamelingsplicht van plastic drinkflessen

>  Uitgebreide informatie over de SUP-richtlijn van de Rijksoverheid