Stockfoto graphic artificial intelligence

Het Eindhovense MedTech Innovation Center (e/MTIC) geeft met zijn samenwerking van industrie, onderzoekers en klinische partners, een boost aan het gebruik van Artificial Intelligence (AI) in de zorg. e/MTIC is toegetreden tot het netwerk van ICAI Labs en is het eerste ICAI Lab dat intensief met industriële, klinische en universitaire partners samenwerkt voor snelle zorginnovaties in de gezondheidzorg. De ICAI labs vormen een landelijk netwerk van onderzoeks- en innovatielaboratoria voor AI.

Het hoofddoel van het e/MTIC is het versnellen van innovaties naar de klinische praktijk, en AI is daarbij een enorm belangrijk instrument. Zowel bij klinische beslissing in het algemeen, als bij bewaking van patiënten in het bijzonder. De huidige AI-technieken bieden nieuwe benaderingen om de achteruitgang van de patiënt in een eerder stadium te identificeren, de behandeling (ook op afstand) beter te begeleiden en secundaire preventie te verbeteren.
Met de Eindhovense samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven, Catharina Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, Kempenhaeghe Epilepsie- en Slaapcentrum en Philips heeft e/MTIC afgelopen jaren al meerdere malen bewezen ‘Fast track to clinical innovation’ mogelijk te kunnen maken. Door AI een prominent onderdeel te maken in deze samenwerking is het mogelijk om sneller betrouwbare beslissingen te nemen in een breed scala van zorgsituaties.

Nieuw Zorgstelsel – afweging van waarde voor de patiënt en zorgkosten
Goed geordende, gekwalificeerde en verwerkte data-inzet is belangrijk, bijvoorbeeld ten behoeve van digital twins, maar ook voor ondersteuning van de arts met inzicht, voorspelling en advies. AI ondersteunt hierbij de zgn. Value Based Healthcare benadering, waarin zorgkosten en waarde voor de patiënt goed worden afgewogen.
Toch aarzelen ziekenhuizen nog steeds om de AI-gebaseerde technieken toe te passen vanwege een gebrek aan transparantie, interpreteerbaarheid en klinisch bewijs. ‘Verantwoorde AI’ is een term die nu dan ook veel gebruikt wordt voor het omgaan met patiëntengegevens. Voor het e/MTIC AI onderzoek betekent dit niet alleen verantwoord gebruik van gevoelige persoonsgegevens, maar ook concrete stappen richting de realisatie van een vertrouwd gezondheidsdata platform dat gebruikt kan worden door verschillende partners in de gezondheidszorg.

e/MTIC AI-Lab onderzoek focus
e/MTIC onderzoekers werken momenteel aan het implementeren van analysetechnieken en voorspellende algoritmen voor een verbeterde patiëntmonitoring en diagnose. Het doel is om individuele behandelstrategieën te optimaliseren in samenwerking met de verschillende medische specialisten. In het e/MTIC AI-lab zal Artificial Intelligence voornamelijk worden gebruikt voor:

  • Visualisatie: sterk verbeterde echografie, MRI en CT-weergave door taak-adaptieve AI in de beeldverwerkingsketen in te bedden;
  • Patiëntbewaking: sterk verbeterde bewaking van vitale functies, zowel in klinische als in extramurale zorg;
  • Klinische beslissingsondersteunende systemen: gebruik maken van AI om verschillende datastromen (bijv. EMR, beelden, steekproeven) te combineren om helder patiënt-specifiek advies, vroege waarschuwingen en alarm signalen te genereren.