Als het aan de initiatiefnemers ligt, is Nederland in 2017 een zorgverzekeraar rijker. Menselijker, eenvoudiger en goedkoper.
Dat kan doordat de nieuwe verzekeraar zich weer richt op de eigenlijke taak: het verlenen van zorg. Zorgeloos is een initiatief van vernieuwende denkers en doeners als Jan Rotmans (Nederland Kantelt), Jos de Blok (Buurtzorg Nederland) en Mathieu Weggeman (Hoogleraar Innovatie Management). Zij presenteren hun plan op 3 december in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam.
Een nieuwe zorgverzekering is nog in de maak. Zorgeloos is de weg erheen. Iedereen die betere ideeën heeft voor het huidige commerciële systeem van de zorgverzekering, is welkom. ‘Er moet een beweging ontstaan die de zorg radicaal verandert, die de mens weer centraal zet en de macht van de grote zorgverzekeraars weet te breken.’
Radicaal vernieuwen
Dat zegt Jan Rotmans, oprichter van Nederland Kantelt en hoogleraar transitiekunde. Rotmans ziet binnen de zorg al het begin van zo’n beweging. ‘Er zijn inmiddels meer dan vijftig vernieuwingsnetwerken actief, die de zorg radicaal willen vernieuwen. Als die netwerken zich met elkaar verbinden ontstaat een belangrijke pijler onder de beweging Zorgeloos. Intussen leren we van alle eerdere pogingen om een alternatieve zorgverzekeraar op te richten. Daar doen wij ons voordeel mee.’
Meer preventie
Jos de Blok van Buurtzorg Nederland weet uit eigen ervaring waar de schoen wringt. ‘De huidige zorgzekering bestaat uit omslachtige polissen en bakken aan bureaucratie. De verzekeraars zijn te veel gericht op geld en te weinig op zorg. Zorgeloos gaat zich juist richten op de mensen die zorg nodig hebben. Zij kunnen vertrouwen op het vakmanschap van de zorgprofessional. Met de mensen die zorg nodig hebben, gaan we samen de nieuwe zorgverzekeraar vormgeven.’
Echte stem
In 2016 wil Zorgeloos 10.000 mensen aan zich binden, die actief meedoen aan de beweging en straks willen overstappen naar de nieuwe zorgverzekeraar. De zorgverzekering zelf zal per 2017 beschikbaar zijn. Verzekerden moeten vanaf het begin veel te zeggen hebben. De Blok: ‘Het zou mooi zijn als er straks nog maar één polis is. Mensen betalen hetzelfde, maar ze kunnen kiezen voor de best passende oplossing. Zo hebben verzekerden echt een stem.’
Bron: Zorgeloos