Het Nijmeegse Novio Tech Campus moet de broedplaats van Nederland worden voor succesvolle digitale zorginnovaties.
Kansrijke start-ups worden vanuit de hele wereld naar Nijmegen gehaald om daar verder te werken aan de ontwikkeling van hun zorg-apps, thuistest-apparaten en ingenieuze ICT-oplossingen voor ziekenhuizen. Met behulp van een investering van 750.000 euro door de provincie Gelderland, verstrekt via PPM Oost, start een speciaal programma: Rockstart Accelerator Digital Health (RSADH).
In drie jaar tijd krijgen dertig starters, tien per jaar, in Nijmegen intensieve begeleiding bij de ontwikkeling van hun product én in het vinden van investeerders. Het programma wordt uitgevoerd door het Amsterdamse bedrijf Rockstart. Behalve de provincie Gelderland investeert ook de gemeente Nijmegen in RSADH. Tevens zijn Novio Tech Campus en het Radboud UMC nauw betrokken bij het programma.
Het is de bedoeling dat tientallen digital health start-ups in Nijmegen gevestigd blijven en zo voor een bloeiende sector én werkgelegenheid in de regio zorgen. “Soortgelijke programma’s van Rockstart in Amsterdam op het gebied van Smart Energy en Web/Mobile hebben tot goede successen geleid”, verduidelijkt PPM Oost-directeur Marius Prins. “Ze hebben tientallen miljoenen euro’s investeringsgeld opgehaald en meer dan 80 procent van de startende ondernemingen heeft zich in Amsterdam gevestigd.” PPM Oost, dat investeert vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG), neemt zitting in de selectiecommissie van RSADH. Prins rekent erop dat PPM Oost ook kansen krijgt om te investeren in kansrijke start-ups die uit de accelerator-programma’s komen.
Uniek programma
De Provincie Gelderland verwacht dat Rockstart in de regio Nijmegen dezelfde resultaten boekt als met de programma’s in Amsterdam. Behalve internationale starters moeten ook regionale start-ups profiteren van het voor Nederland unieke programma, stelt gedeputeerde Michiel Scheffer van de provincie Gelderland. “Vanuit de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en de Radboud UMC vinden veel goede innovaties plaats in de digital health sector. We constateren dat veel start-ups lastig door de opstartfase komen. Er komt veel op de ondernemers af en ze krijgen vaak voor het eerst te maken met zaken als huisvesting en financiering. Goede innovaties stranden hierdoor voortijdig. Dat is zonde, want innovatie is hard nodig om de kwaliteit van zorg te verhogen en de zorg betaalbaar te houden. Door het accelerator-programma moet in Nijmegen een bloeiend ecosysteem ontstaan van bedrijven, kennisinstellingen, Health Valley en Novio Tech Campus. De provincie investeert op een zakelijke en marktconforme manier in dit acceleratorprogramma. Daarmee zorgen we voor ondernemende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken”, aldus Scheffer.
Succes
Maarten den Braber, Program Director Digital Health van Rockstart, is ervan overtuigd dat het accelerator-programma in Nijmegen een succes wordt. “Veel startende ondernemers slagen er wel in zelfstandig een product te ontwikkelen, maar krijgen moeizaam toegang tot de markt. Door de start-ups te screenen en te bundelen onder de vlag van Rockstart, worden ze wel serieus genomen en gaan marktpartijen wel met ze in zee. In en rond Nijmegen zijn de lijnen naar de marktpartijen kort. Radboud UMC, Siza, de Sint Maartenskliniek en diverse andere partijen zitten in de directe omgeving. Dat is een enorm voordeel. Daarnaast zegt de regio Nijmegen niet alleen dat ze digital health belangrijk vindt, ze toont dat ook in de praktijk”, zegt Den Braber.
Rockstart
Rockstart heeft onlangs op een internationaal congres in Barcelona het eerste van de drie digital health-programma’s wereldkundig gemaakt. In enkele weken tijd heeft dat al tot aanmelding van tientallen interessante start-ups geleid. Starters konden tot 19 juli hun aanmelding indienen bij Rockstart.com.
Rockstart selecteert vervolgens tien startende bedrijven die met elkaar, andere partijen in de zorg, investeerders en een groep (internationale) mentoren hun product verder ontwikkelen. De mentoren bestaan uit professionals, specialisten en succesvolle ondernemers. Uit de regio ondersteunen onder meer specialisten van het Radboud UMC, NovioTech Campus en de Arbo Unie de start-ups. De ondernemers krijgen daarnaast een investering van 20.000 euro, kantoorruimte plus eventueel lab-ruimte op het Novio Tech Campus en kunnen zich presenteren op internationale evenementen. In ruil daarvoor staan zij 8 procent aandeel van hun start-up af aan RSADH.
Bron:
Rockstart Digital health Summit, keynote Yuri van Geest (Singularity University)