In ziekenhuizen krijgen patiënten bij bepaalde onderzoeken en therapieën radioactieve stoffen toegediend, meestal in de vorm van een vloeistof.

Bij niet ingekapselde radioactiviteit is er voor medewerkers die deze stoffen toedienen een risico op inslikken of inademen. De nieuw gepubliceerde norm helpt werkgevers de risico’s voor hun werknemers tot een minimum te beperken en hun blootstelling te monitoren.

Blootgestelde werknemers
Het gebruik van radioactieve stoffen en röntgenstraling in ziekenhuizen neemt toe. Door deze toename en door het complexe toepassen wordt het steeds belangrijker om de stralingsdosis van medewerkers te monitoren en te optimaliseren. In Nederland zijn mensen met een dergelijk beroep geclassificeerd als ‘blootgestelde werknemers’. De wet schrijft strenge stralingslimieten voor die niet overschreden mogen worden. De werkgever is verantwoordelijk voor het monitoren en documenteren van de blootstelling.

Bestraling en inwendige besmetting
Uit een radioactieve bron of apparaat komt straling vrij. Blootstelling aan deze straling kan voorkomen worden door afstand te houden van de bron, de blootstellingstijd zo kort mogelijk te houden of je af te schermen. Het meten van blootstelling door bestraling is eenvoudig te doen door werknemers een dosismeter op hun lichaam (bv. in de borstzak van hun jas) te laten dragen.

Bij inwendige besmetting komen radioactieve stoffen het lichaam binnen (bv. via de neus of mond) en wordt een persoon van binnenuit bestraald. Het monitoren van blootstelling door inwendige besmetting is gecompliceerder en niet mogelijk met een eenvoudige meting.

Recentelijk is NEN-ISO 16637 ‘Stralingsbescherming – Bewaking en interne dosimetrie voor personeel die blootgesteld zijn aan medische radioactiviteit door niet-ingekapselde bronnen’ gepubliceerd. Zoals de titel al aangeeft gaat deze norm over de monitoring en dosimetrie van inwendige besmetting van de medische staf die werkt met niet ingekapselde radioactieve bronnen. In de norm wordt daarnaast beschreven wat de redenen en afwegingen zijn voor een monitoringsprogramma, alsmede kwaliteitsborging en de interpretaties van de resultaten die uit dat programma komen. De norm beschrijft een aantal methoden die gebruikt kunnen worden, inclusief de selectie criteria en suggesties voor frequentie van het gebruik.

Meer informatie
Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Erica Fritse, Consultant Milieu en Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail met mm@nen.nl.

Bron: NEN