De expertgroepen ‘Medische Gassen’ zijn gestart met de ontwikkeling van een Nederlandse norm ‘Afmetingen van koppelingen en gasafnamepunten voor medische gassen – Specificaties’.
Belanghebbende partijen die mee willen werken aan de totstandkoming van deze norm worden van harte uitgenodigd hun interesse vóór 1 januari 2016 bij NEN kenbaar te maken.
In het najaar is een nationale projectgroep gestart met het schrijven van de specifieke Nederlandse invulling van NEN-EN-ISO 9170 ‘Afnamepunten voor pijpleiding systemen voor medische gassen – Deel 1: Afnamepunten voor medische gassen onder druk en vacuüm’. Belanghebbende partijen die willen meeschrijven aan het document, kunnen zich aanmelden voor deelname aan de projectgroep. De projectgroep bestaat uit leden van de expertgroepen Medische Gassen. De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Gekeken is naar de invulling van de norm en afstemming met de ISO-norm waaraan deze sterk verwant is. Omdat normen niet mogen conflicteren, moet hier expliciet aandacht aan worden besteed.
Aanleiding voor het opstellen van de norm
De expertgroepleden hebben vastgesteld dat een Nederlandse norm als specifieke invulling van de NEN-EN-ISO 9170-1 voor de markt ontbreekt. De markt is inmiddels veranderd en de experts zijn nu van mening dat er een specifieke Nederlandse oplossing met slede vastgelegd moet worden in een bijlage bij NEN-EN-ISO 9170.
Andere landen (Zweden, Duitsland en Engeland) hebben een eigen norm op dit gebied. De experts hebben aangegeven dat drie Nederlandse fabrikanten van gaspunten samen zo’n 70% van alle wandafnamepunten in ziekenhuizen vertegenwoordigen.
Normen mogen geen belemmering vormen, daarom zal de norm ook daarop getoetst worden. Naast de expertgroepen Medische Gassen, nodigt NEN ook externe experts uit om deel te nemen aan het project. Ook zal de norm in het proces voor openbare kritiek worden aangeboden, zodat ook leden buiten de groep de mogelijkheid hebben om op de norm te reageren.
Deelname projectgroep
Het initiatief voor het schrijven van de norm is genomen door een aantal experts op het gebied van medische gassen, die allen lid zijn van één of beide expertgroepen. NEN nodigt alle partijen die belang hebben en/of geïnteresseerd zijn in het onderwerp uit om ook deel te nemen in de projectgroep.
Meer informatie en deelname
Voor meer informatie over de mogelijkheden van deelname aan de expertgroep(en) of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Petra Hendriks, projectassistente, telefoon (015) 2 690 318 of e-mail petra.hendriks@nen.nl.
Bron: NEN