Huisartsen in Zuidoost-Brabant hebben voortaan inzicht in de laboratoriumdiagnostiek die ze aanvragen, waarna zij onderlinge verschillen met elkaar kunnen bespreken.
Dat is mogelijk dankzij een bijzondere samenwerking tussen de laboratoria van het Catharina Ziekenhuis, Diagnostiek voor U, het Elkerliek ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en het St. Anna Ziekenhuis.
De laboratoria hebben hun krachten gebundeld om het verplichte Diagnostisch Toets Overleg (DTO) vorm te geven op een moderne, efficiënte manier die meerwaarde heeft voor huisartsen. Doelstelling van het DTO is dat huisartsen nog doelmatiger onderzoeken gaan aanvragen. Overdiagnostiek kost geld en kan voor onnodige onrust zorgen bij patiënten. Onderdiagnostiek kan uiteindelijk voor problemen zorgen door gemiste of te laat gestelde diagnoses. Het is dus de kunst om een goede balans te vinden als het gaat om laboratoriumonderzoek en ander diagnostisch onderzoek. Dat bespaart kosten en leidt tot betere kwaliteit van de zorg.
Verschillen tussen huisartsen
Er bestaan soms grote verschillen tussen huisartsen als het gaat om hoe vaak ze bepaalde diagnostiek aanvragen. Dat kan te maken hebben met de patiëntenpopulatie, met de adoptie van nieuwe standaarden of met kennis van bepaalde testen. Huisartsen krijgen nu zelf inzicht in hun aanvraaggedrag en krijgen actuele kennis daarover aangereikt. Dat is het vertrekpunt voor een nieuwe opzet van nascholing voor huisartsen in Zuidoost-Brabant. Het DTO maakt het mogelijk om in een kleine groep te discussiëren over richtlijnen en concrete toepassing van laboratoriumdiagnostiek.
DTO in de praktijk
Het nieuwe DTO is ontwikkeld door een DTO commissie bestaande uit een vertegenwoordiging van de samenwerkende laboratoria. De eerste module wordt in november gepresenteerd tijdens een nascholing van de Stichting Kwaliteit en Ondersteuning Huisartsen (KOH), die door veel van de huisartsen in de regio bezocht wordt. Zij kunnen zich voorbereiden met een e-learning, die bestaat uit informatieoverdracht en kennisvragen. Tevens zijn de eigen aanvraagcijfers rond een specifiek thema afgezet tegen de deelnemende groep en tegen de regio. Er zullen per jaar zo’n twee à drie nieuwe modules ontwikkeld worden, die de huisartsen kunnen aanvragen bij Meetpunt Kwaliteit.