Het opschalen van zorginnovaties staat op 10 december centraal tijdens de OpschalingsTOP van Zorg voor innoveren.
Inmiddels hebben verschillende inspirerende sprekers hun medewerking toegezegd.
Dik Hermans opent de bijeenkomst. Hermans is bestuursvoorzitter van VitaValley en sinds een half jaar aanjager van het doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’. Hij zal de deelnemers meenemen in het proces van implementatie en opschaling van zorginnovaties. Ook zal hij vertellen over de ontwikkelingen en nieuwe inzichten van de afgelopen jaren op dit gebied. Tot slot gaat hij in op de kansen en belemmeringen van ons gezondheidszorgsysteem en wat dat betekent voor zorgvernieuwers.
Inspiratiesessies
Tijdens de inspiratiesessies gaan we dieper in op de belangrijkste voorwaarden voor het opschalen van zorginnovaties. Denk hierbij aan het vinden van financiering, het betrekken van gebruikers en hoe te komen tot een goede businesscase. De subsessies staan onder leiding van professionals uit alle relevante velden: zorgverleners en -aanbieders, kennisinstellingen, ondernemers en overheid.
Subsessies
In subsessies bundelen we onze kennis rondom vier verschillende casussen uit de praktijk om deze verder te helpen. Deze casussen hebben met elkaar gemeen dat ze aanlopen tegen breed gedeelde uitdagingen waar veel zorgvernieuwers mee te maken hebben. En daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. Samen gaan we op een praktisch niveau aan de slag met opschaling van zorginnovaties.
Locatie: Oude Magazijn in Amersfoort
Programma
12.45 – 13.15                      Ontvangst en inloop
13.15 – 14.00                      Plenaire opening Dik Hermans, bestuurder VitaValley en aanjager doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’
14.00 – 14.45                      Inspiratiesessies – belangrijke voorwaarden voor opschaling zorginnovaties

  1. Financiering van implementatie en opschaling
  2. Implementatie-expertise: goud waard
  3. User driven innovation: de eindgebruiker centraal
  4. Hoe kom je tot een goede businesscase?

14.45 – 15.15                      Pauze
15.15 – 16.45                      Subsessies – samen aan de slag met vier concrete cases
16.45 – 17.15                      Opbrengsten van de subsessies
17.15 – 18.00                      Netwerkborrel
Informatie over congresdeelname
Deelname aan de netwerkbijeenkomst  is kosteloos. Wel dient u zich vooraf in te schrijven, via de aanmeldknop. Wanneer u zonder u af te melden niet op de netwerkbijeenkomst verschijnt, kunnen wij u een bedrag van €25,- in rekening brengen voor de gemaakte kosten.