ZGT voldoet aan de nieuwe internationale kwaliteitseisen van het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg).
Hiermee is de accreditatiestatus van ZGT met vier jaar verlengd.

De accreditatie door het NIAZ is een belangrijk landelijk kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen. Het kwaliteitskeurmerk geeft aan dat de kwaliteit van de geleverde zorg aan de eisen voldoet en dat de veiligheid goed wordt geborgd binnen het ziekenhuis.
Van 28 september tot 2 oktober werden beide locaties van ZGT (Almelo en Hengelo) bezocht door de NIAZ-auditoren. Tijdens de toetsing hanteerden zij een nieuw internationaal accreditatieprogramma, genaamd NIAZ-Qmentum. ZGT voldeed de gestelde normen en vereiste richtlijnen.
Onder de indruk
Thema’s waarvan het auditteam heeft aangegeven onder de indruk te zijn, waren onder meer de betrokkenheid van de gehele organisatie bij kwaliteitsverbetering, de gastvrijheid jegens patiënten, en de organisatie en kwaliteitscontrole rondom medische technologie. Het NIAZ heeft aangegeven dat ZGT trots mag zijn op de behaalde resultaten.
Patiënt centraal
Ton Ruikes, lid van de Raad van Bestuur van ZGT, is blij met de erkenning rondom de accreditatie: “De accenten van de nieuwe toetsingseisen liggen nog altijd op het vlak van kwaliteit, zoals we die in onze protocollen hebben beschreven. Echter, beoordelen auditoren nu vanuit het zorgproces hoe patiënten dat in de praktijk ervaren. De auditoren volgen de patiënten letterlijk, wanneer deze een zorg- of behandeltraject in het ziekenhuis afleggen. Ook hechten ze er veel waarde aan of de organisatiecultuur gericht is op de verbetering en borging van kwaliteit en veiligheid. Het maakt ons trots om te horen dat we na deze grondige audit aan de gestelde voorwaarden voldoen.”
In 90 dagen aan de top
ZGT heeft de goede resultaten tijdens de audit onder andere te danken aan het zelf ontwikkelde 90-dagen programma. Hiermee worden vier cruciale kwaliteit- en veiligheidsthema’s gedurende 90 dagen intensief onder de loep genomen. Anke Tuinhout, hoofd Kwaliteit & Veiligheid: “We reiken iedereen in ZGT de juiste tools aan om 90 dagen aan de slag te gaan om de veiligheid en kwaliteit van de vier thema’s naar een hoger constant niveau te krijgen. Dit doen we in alle openheid, op een positieve manier en als collectief. Ook na het behalen van de accreditatie blijven we hard werken binnen ZGT om de kwaliteit en veiligheid van ons ziekenhuis op een hoog niveau te houden”.
Hard blijven werkenDe toekenning van de accreditatie betekent niet dat de organisatie vanaf nu op haar lauweren zal rusten. Ton Ruikes: “We bedanken alle professionals die dit mogelijk maakten. Wij zijn blij en trots dat ZGT wederom is geaccrediteerd door het NIAZ.”
Meer informatie
Bron: ZGT