De vereniging voor facility professionals in de zorg, NVTG, organiseert in april 2016 het wereldcongres voor de International Federation of Hospital Engineering, IFHE.
Het congres, dat plaatsvindt in het World Forum in Den Haag, begint steeds meer vorm te krijgen. De aanmelding en het benaderen van sprekers staat voor een groot deel op de rails en dat betekent dat de voorbereidende stuurgroep de komende tijd flinke stappen kan zetten bij de verdere invulling van het programma.
De organisatie is in handen van de NVTG. De vijfkoppige stuurgroep heeft er overduidelijk zin in. “We gaan voor duizend deelnemers uit binnen- en buitenland”, zegt Jan Heijboer. Als voorzitter binnen de commissie bewaakt hij de grote lijnen. “Naarmate we vorderen met de voorbereidingen wordt het programma steeds concreter en raken we steeds enthousiaster. We zijn op dit moment bezig met het invullen van het lezingenprogramma en we kunnen nu al zeggen dat het een heel gevarieerd en informatief programma wordt met sprekers uit binnen- en buitenland.
De internationale BouwAward is een primeur, die op de tweede congresdag wordt uitgereikt. Daarnaast organiseren we op de derde dag een uitgebreid programma met ‘technical visits’ op diverse locaties in het land en volgt op de vierde dag een internationale golfwedstrijd voor liefhebbers.
Parallel aan deze vier dagen loopt er een programma met culturele en toeristische uitstapjes voor de meegereisde partners van de congresbezoekers. De eerste internationale gasten verwachten we overigens al één of twee dagen voor aanvang van het congres, omdat er ook een aantal IHFE vergaderingen voorafgaand aan het congres is gepland. Voor ons als stuurgroep betekent dat dus een week lang alle hens aan dek.”
Lezingenprogramma
De NVTG is bijzonder trots dat het dit prestigieuze congres voor technisch en facilitair management in de gezondheidszorg (cure en care) naar Nederland heeft weten te halen. Na het vorige congres in 2014 in Buenos Aires (Argentinië) zijn de voorbereidingen van start gegaan en is er contact gelegd met onder andere Den Haag Marketing en het World Forum. Loek van Houten legt uit wat bezoekers van het congres kunnen verwachten: “In grote lijnen lijken deze eerste twee dagen op ons jaarlijkse nationale congres, maar dan een stuk groter en uitgebreider. We starten op maandagochtend met een spetterende plenaire opening. De rest van de dag, maar ook de dinsdag, kunnen de bezoekers kiezen uit diverse lezingen, dagelijks 5 x 2 sessies. In totaal kan men kiezen uit zo’n twintig lezingen, dus er is volop keuze. Uiteraard allemaal onderwerpen die betrekking hebben op het technische en facilitaire deel van de zorg. Daarbij maken we een afgewogen evenwicht tussen cure en care. Het centrale thema van het congres ‘Kennis delen voor een betere gezondheidszorg wereldwijd’ wordt steeds in de verschillende sessies uitgediept, waarbij we beide dagen verschillende deelthema’s aan de orde stellen.”
Bedrijvenmarkt
Op maandag en dinsdag, tussen de lezingen door, kunnen deelnemers een bezoek brengen aan de bedrijvenmarkt. Ruim honderd bedrijven promoten daar hun producten en diensten. Perry van de Graaf: “De bedrijvenmarkt lijkt op de markt die we altijd bij ons nationale congres organiseren, alleen nu is die markt een stukje groter met meer deelnemers. Die markt is overigens ook erg interessant voor onze buitenlandse bezoekers. Er staan veel internationaal georiënteerde bedrijven, maar ook deelnemers die nu nog voornamelijk binnen Nederland actief zijn, maar graag de stap over de grens zetten.”
BouwAward
Op dag twee van het congres is er naast het lezingenprogramma ruimte vrijgemaakt voor het uitreiken van de BouwAward. Piet Visser: “Dit is de eerste keer dat we deze prijs internationaal gaan uitreiken. We hebben naast de BouwAward zelf nog tenminste vier prijzen. Twee cure-gericht en twee care-gericht en voor beide categorieën een nationale en een internationale. Nieuwbouw, renovatie, vernieuwbouw, mits zorggerelateerd, kan inschrijven. De internationale jury let bij de beoordeling naast de architectonische uitstraling vooral op het fysiek, mentaal, en sociaal welbevinden van de gebruiker van het gebouw. Het draait uiteindelijk om de patiënt. Dat is een duidelijk andere insteek dan veel andere bouwprijzen hanteren.”
Technical visits
Waar het nationale congres stopt na twee dagen is er aan dit wereldcongres een derde en vierde dag toegevoegd. “De derde dag is gevuld met technical visits op diverse locaties in het land. We verwachten dat zo’n honderd gasten deelnemen aan deze technical visits. We brengen bezoeken aan verschillende locaties in Nederland en focussen daarbij natuurlijk op de technische aspecten. Overigens is deze derde dag niet alleen interessant voor onze buitenlandse gasten; het is ook voor de binnenlandse deelnemers een unieke mogelijkheid om bij aansprekende organisaties een kijkje achter de schermen te nemen”, zegt Van de Graaf.
Golf voor liefhebbers
Maar ook na drie dagen is er voor de organisatie nog geen tijd om de benen op tafel te leggen. Visser: “We hebben gasten van over de heel wereld. Die maken graag van de gelegenheid gebruik om wat langer in Nederland te blijven. Daarom organiseren we op de vierde dag, donderdag 21 april, een golfwedstrijd. Een mooie gelegenheid om op een ontspannen manier nader met elkaar kennis te maken.”
Partnerprogramma
Net als bij het nationale congres is parallel aan de twee congresdagen, maar daarnaast ook aan de technical visits-dag en aan de golfdag een uitgebreid partnerprogramma gekoppeld. Heijboer: “Na de opening op maandagochtend kunnen partners een keuze maken. Ze mogen de lezingen bijwonen, maar kunnen ook deelnemen aan een alternatief cultureel en toeristisch programma. We organiseren diverse uitstapjes in het land, naar veelal toeristische en culturele hoogtepunten. Uiteraard is de keuze om deel te nemen vrij. Zijn er partners die graag hun eigen gang gaan, dan kan dat natuurlijk ook”, zegt Van Houten.
Verrassend
Zes maanden voor aanvang van het congres zijn de grote lijnen van het programma duidelijk, maar moeten de punten en komma’s nog worden gezet. Bovendien wil de stuurgroep nog niet alles prijsgeven. “De opening en de afsluiting van het congres wordt spectaculair. Datzelfde geldt voor de traditionele gala-avond aan het eind van dag 1. Er komt een walking diner, met muziek en de mogelijkheid om te dansen en te netwerken”, zegt Jans Wolthuis. “We doen het anders dan andere jaren. Allereerst is er sprake van een heel bijzondere locatie, waar van alles te zien en te beleven is. Het programma voor de avond is zo samengesteld dat er voor al onze gasten, uiteraard met partners, van alles te doen en te beleven valt”, aldus Wolthuis, die net als de andere leden van de commissie de weken aftelt. “We zijn ervan overtuigd dat het een prachtige week gaat worden. Het lezingenprogramma, maar ook het partnerprogramma ziet er veelbelovend uit. Dat geldt niet alleen voor de internationale gasten, maar ook voor onze eigen leden, want ook voor hen wordt het een informatief en interessant evenement. Overigens, degenen die moeite hebben met de Engelse taal hoeven zich geen zorgen te maken. Het hele programma is tweetalig en daar waar nodig zorgen we voor tolken.”
Stuurgroep
De stuurgroep die het congres namens de NVTG organiseert, telt vijf leden.

  • Jan Heijboer (senior-manager Brink Management/Advies) is voorzitter van de stuurgroep en vervult de rol van projectmanager.
  • Jans Wolthuis (Commercie Ingenieursbureau Wolter & Dros) richt zich onder andere op het galadiner en de aansluitende feestavond.
  • Piet Visser (programmamanager vastgoed Ziekenhuisgroep Twente, bestuurslid NVTG en bestuurslid Kring Oost) is voorzitter van het internationale congresdeel en
  • Loek van Houten (Smits van Burgst / voorzitter Kring Holland Zuid) neemt de coördinatie van de congresdagen voor zijn rekening.
  • Tot slot Perry van de Graaf (manager energievoorziening UMC / bestuurslid NVTG en penningmeester STEN), is adviseur en budgetbewaker binnen de stuurgroep.

Voor meer informatie: www.nvtg.nl
Fotobijschrift: De stuurgroep, staand van links naar rechts: Jan Heijboer, Perry van de Graaf, Loek van Houten en Jans Wolthuis. Zittend op de bank: Piet Visser. (Foto: G. Tenkink).
Door: Gerrit Tenkink
Bron: FMT Gezondheidszorg©