Kostenbewustzijn is steeds belangrijker in de zorgsector. Dat geldt ook voor bouwprojecten. Door de cursus “Inleiding in de Kostenkunde” ontstaat meer controle over kosten.

De cursus “Inleiding in de Kostenkunde” is ontwikkeld door de NVTG, vereniging van facility professionals in de zorgsector, met als doel meer inzicht en controle te verkrijgen over kosten binnen technisch-facilitaire diensten van zorginstellingen in zorginstellingen. Met name bij kleine nieuwbouwprojecten (tot enkele tonnen) moeten de medewerkers van technisch- facilitaire diensten in staat zijn om zelf een werkomschrijving met financiële opzet te maken. De cursus vindt plaats 16 september in het Van der Valk Hotel in Leusden van 13:00 uur – 16:45 uur.
Bij aannemers en leveranciers draait veel om geld en zij zijn meestal ook geschoold in de kostenmaterie. Tegenspel vanuit de instellingen is noodzakelijk om mogelijk kwalitatieve ongelijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te voorkomen. De verleiding bestaat dat beslissingen over de kosten van een project, levering of dienst gebaseerd worden op de laagste offerteprijs. Het kritisch beoordelen op basis van juiste bestekken, werkomschrijvingen, tekeningen, realistische- en actuele prijzen zijn erg belangrijk. Daarom zet de cursus in op het nastreven van onderbouwing en transparantie van deze zaken alsmede hoe te sturen op gestructureerde- en specifieke prijsopgaven, zodat beter vergelijken een mogelijkheid wordt. Meer informatie of aanmelden.