Sinds januari 2013 is ‘scheiden wonen en zorg’ een feit. Wat betekent dit voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente?
Scheiden Wonen en Zorg heeft nogal wat consequenties. Daarover gaat de NVTG “Weet- en eetsessie” op 21 oktober 2015 , in een sfeervolle ambiance met een heerlijke maaltijd.
Een opsomming van onderwerpen waar men mee te maken heeft bij het scheiden van Wonen en Zorg:
Doel van scheiding wonen en zorg;
Invoeringstermijn;
Zorgzwaartepakketten;
Gevolgen voor huurprijs;
Huurtoeslag;
Zorginfrastructuur;
Huurcontract;
Verhuurderheffing;
Warmtewet;
Juridisch;
College Sanering Zorginstellingen;
Toewijzingsregels;
Tools;
Etc.
Om zorgvastgoed verhuurbaar en rendabel te kunnen houden dienen de eigenaren de huidige gebouwen toekomstbestendig te maken. Doordat steeds meer ouderen langer zelfstandig blijven wonen en de vergrijzing verder toeneemt, krijgen corporaties ook met een toenemende vraag naar seniorenwoningen te maken. Naar schatting moeten zij tot 2030 zeker 250.000 woningen aanpassen. Buiten de grote steden zullen de benodigde investeringen hoger zijn, omdat de vergrijzing daar harder toeslaat en er relatief weinig beschikbare seniorenwoningen zijn.
Hoe gaat het met de huidige technologische ontwikkeling van Domotica (woonzorgtechnologieën)? Hoe gaat het met de implementatie van Domotica in relatie tot Scheiden Wonen en Zorg? Wordt Domotica integraal mee genomen tijdens de initiatieffase van de (ver)bouw van vastgoed?
Allemaal vragen waar wij het graag over willen hebben. De NVTG heeft op 21 oktober 2015 twee sprekers uitgenodigd die u mee nemen met hun verhaal, ervaring en expertise.
René Bakker
René Bakker is lector Networked Applications bij het Kenniscentrum Technologie en Samenleving van de HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen). Hij leidt er het onderzoek naar het ontwerp, gebruik en beheer van sociale media en slimme webtoepassingen in organisaties. Een bijzonder zwaartepunt daarbinnen is zijn onderzoek naar blended learning.
Het Lectoraat Networked Applications richt zich op good practices voor ontwerp, gebruik en beheer van sociale media en slimme webtoepassingen in organisaties. De speerpunten in extern gefinancierd onderzoek zijn onderwijs en zorg. Het lectoraat voert ook kleinschalig onderzoek uit in de vorm van stages, afstudeeropdrachten en quick scans.
Guido van Alphen
Guido van Alphen is adviseur en partner bij Coreon en bestuurder bij de Stichting TriVici. In een achtergrond met technologie, electronica- en softwareontwerp tot ict architecturen, verbindt Guido mensen, ondernemen en (verander-)processen.
Sterk in complexe zaken inzichtelijk te maken, maar ook om mensen van verschillende bloedgroepen elkaar te laten begrijpen. Guido is momenteel interim bij Zorggroep Oud-Nieuweland Emmeloord, waar ze zorgtechnologie vanuit de Cloud in zowel Scheiden wonen/zorg maar ook in grootschalige PG inzetten.
Pragmatische verbinder:
* ervaring, kennis en kunde voor integratie;
* dienstenbreed werken;
* netwerk van expertise;
* luisteren, analyseren, sturen en implementeren.
Informatie
Wanneer:
21 oktober 2015
Aanvang: 17:00 uur
Waar:
Stadskasteel De Oudedaen
Oudegracht 99
3511 AE Utrecht
Kosten
Leden: € 95,-
Niet leden: € 125,-
U kunt zich online aanmelden
Over de NVTG
Met circa 600 leden is de NVTG de grootste vereniging voor technisch facility professionals in de gezondheidszorg: Meer informatie over de NVTG.