Sander Gerritsen

NVZ-directeur Sander Gerritsen start vanaf 12 september als interim-bestuurder van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Zijn reeds geplande afscheid van de NVZ wordt daarmee met vier maanden vervroegd, met instemming van het NVZ-bestuur onder grote dank voor zijn leiderschap in de afgelopen vijf jaar.

Gerritsen heeft als directeur van de NVZ een belangrijke bijdrage geleverd aan het voorbereiden en invullen van de nieuwe strategie van de NVZ. Onder de noemer ‘goede zorg doen we samen’ werden vijf thema’s gelanceerd: de juiste zorg op de juiste plek waarbij ziekenhuizen regionale samenwerking door de keten heen als prioriteit stellen, digitale zorg als nieuw normaal, samen beslissen tussen behandelaar en patiënt, meer aandacht voor en betere beloning van zorgmedewerkers en het toekomstbestendig maken van het zorgstelsel met voldoende financiële middelen.

Integraal Zorg Akkoord

Gerritsen: ‘Dat zijn grote en belangrijke ontwikkelingen waar ik nu niet vanuit de branchevereniging maar vanuit een groot ziekenhuis mee te maken krijg.’ Gerritsen verwijst naar het Integraal Zorg Akkoord (IZA) waarover nog intensief wordt onderhandeld: ’Een enorm belangrijke basis voor de toekomstige rol van ziekenhuizen in de regio om in samenwerking met alle partijen hoge kwaliteit en innovatie te blijven borgen.’

Overstap naar JBZ

Vanaf 12 september vormt Sander Gerritsen samen met voorzitter Piet-Hein Buiting de raad van bestuur van het JBZ. Gerritsen: ‘Ik kijk er naar uit om vanaf september vanuit een groot topklinisch ziekenhuis verder invulling te geven aan de thema’s die we binnen de NVZ hebben opgepakt.´Gerritsen volgt in het JBZ Marcel Visser op, die per 1 augustus start als interim bestuurder van het Máxima Medisch Centrum. De procedure om te komen tot een definitieve invulling van de vacature die hiermee in de raad van bestuur is ontstaan, is reeds gestart.