IT-systemen leiden tot fouten in de zorg, zo blijkt uit onderzoek door GfK in opdracht van Liferay.

Maar liefst 78% van de zorgmanagers geeft aan dat huidige IT-systemen zorgen voor slechte communicatie en/of vertraging in de zorg. Dit leidde volgens 62% van hen het afgelopen jaar zelfs tot fouten waar de patient of client last van heeft ondervonden. Nog eens 12% geeft aan dat er nog geen fouten zijn gemaakt, maar deze in de toekomst wel te verwachten. GfK ondervroeg zorgmanagers, IT-managers en consumenten over knelpunten van informatiedeling en IT-systemen in de zorg.

 

“Er wordt veel gesproken over digitalisering van de zorg”, zegt Ruud Kluivers, General Manager Liferay Benelux. “Dit onderzoek wijst echter uit dat er eerst belangrijke stappen genomen moeten worden om IT systemen met elkaar te laten werken en zo de communicatie en informatie uitwisseling te verbeteren. Kennelijk zijn veel van de huidige systemen niet gebouwd voor samenwerking en is er sprake van silo’s. Zonder samenwerking en integratie van systemen komt echte digitalisering niet van de grond. Op dit moment echter lijkt digitalisering de zorg eerder te hinderen dan te ondersteunen. De ambitie en verplichting tot de Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) die iedereen recht geeft op regie en inzage in medische gegevens lijkt onmogelijk met de huidige systemen. Automatisering dient het zorgproces te ondersteunen en dat te bieden wat zorgprofessionals, clienten en patiënten daadwerkelijk nodig hebben.”

Zorgconsument geraakt door gebrekkige informatiedeling

Ook Nederlandse consumenten denken dat fouten kunnen worden voorkomen als informatie beter gedeeld wordt, zo blijkt uit het onderzoek. Een op de vier Nederlanders zegt hinder te hebben ondervonden door slechte informatievoorziening in de zorg. In deze gevallen betrof het bijvoorbeeld het niet ontvangen van benodigde informatie van de zorgverlener, het niet doorkomen van medische gegevens of zelfs fouten in de zorgverlening omdat medisch personeel niet beschikte over belangrijke patient-/clientgegevens, terwijl deze wel bij de zorginstantie bekend was. Consumenten waarbij daadwerkelijk fouten werden gemaakt geven aan dat deze voorkomen konden worden door het beter delen van informatie tussen zorgverleners.

Onderzoeksverantwoording

GfK onderzocht de knelpunten in informatiedeling en IT-systemen in de zorg voor Liferay. Het onderzoek vond plaats in mei en juni 2018. 242 Zorgmanagers, 208 IT-verantwoordelijken in de zorg en 510 consumenten in Nederland werden ondervraagd over hun ervaringen met communicatie en informatiedeling in de zorg. De zorgmanagers en IT-verantwoordelijken hielden een functie in de gezondheidssector (zorg of welzijn). De doelgroep Nederlanders (consumenten) is achteraf gewogen zodat deze representatief is voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder op leeftijd, geslacht en opleiding.