Philips heeft nieuwe onderzoeksresultaten bekendgemaakt waaruit blijkt dat een connected medicijndispenser patiënten met chronische aandoeningen kan helpen hun langdurige behandelingen beter na te leven. Voor het onderzoek werden gedurende een jaar gebruikersgegevens van 1.300 Nederlandse patiënten geanalyseerd. Uit de analyses bleek dat 96% van de patiënten die gebruikmaakten van de Philips Medido, een connected medicijndispenser, zich hield aan het medicatieschema. Ook laten de onderzoeksgegevens zien dat de Medido-gebruikers zich ook op termijn aan de therapie-eisen hielden, waarbij er weinig verschillen in naleving waren tussen de eerste en elfde gebruiksmaand.

Voor een optimaal behandelingsresultaat moeten patiënten hun volgens recept verplichte medicijnen consequent innemen. Uit onderzoek blijkt echter dat circa 50% van de chronisch zieken zich niet houdt aan de aanbevelingen van hun arts voor hun langdurige behandeling   . Hoewel patiënten afhankelijk zijn van hun medicijnen om gezond te blijven, en hun chronische aandoening onder controle te houden, leiden complexe medicatieschema’s vaak tot fouten. Patiënten missen bijvoorbeeld een dosis, gebruiken een onjuiste hoeveelheid of nemen hun medicijn in op het verkeerde tijdstip.  Met een connected medicijndispenser als de Medido kunnen chronisch zieken beter met hun medicatieschema overweg, waardoor de medicatietrouw verbetert en de zorgkosten dalen.

“Goede medicatietrouw is bijzonder belangrijk bij een chronische ziekte. Maar hoe ingewikkelder een behandelplan is, des te moeilijker het voor patiënten wordt om overzicht te houden over alle pillen, doseringen en tijdstippen voor inname”, aldus Mark van Meggelen, Business Manager van Philips Healthcare Informatics, Services en Solutions. “Door patiënten en mantelzorgers een oplossing te bieden die dit onderdeel van het zorgproces vereenvoudigt, voelen ze zich onafhankelijker en veiliger. Bovendien krijgen ze meer vertrouwen in het zelfstandig ouder worden in hun eigen huis.”

Het onderzoek had betrekking op 881.000 innamemomenten van 1.379 Nederlandse patiënten die gemiddeld drie doses per dag innamen. Veelzeggende gegevens en bevindingen van het onderzoek zijn onder meer:

– Bij 96% van de Medido-gebruikers was sprake van een medicatietrouw boven de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gehanteerde normwaarde van 80%.
– Bij 94% van de patiënten die twee of meer doses per dag nodig hadden, bleef de medicatietrouw met de Medido duurzaam boven de 80%.
– De medicatietrouw bleef gedurende het onderzoek constant en er waren geen significante verschillen tussen de eerste en elfde maand.

De Philips Medido is een innovatieve medicijndispenser voor thuisgebruik die chronisch zieken en zorgverleners ondersteunt. Wanneer een patiënt een dosis moet innemen, zorgt de dispenser automatisch voor een herinnering. Het systeem waarborgt dat het juiste middel op het juiste tijdstip wordt verstrekt en geeft afzonderlijke zakjes vrij aan de hand van de voorgeschreven behandeling. De Philips Medido houdt het medicijngebruik bij en waarschuwt verplegend personeel als de medicatie niet wordt ingenomen. Dit helpt de normaliter tijdrovende taak van medicatiemanagement te stroomlijnen, waardoor verpleegkundigen zich op andere taken kunnen concentreren.

De Philips Medido is momenteel in Nederland verkrijgbaar en zal later dit jaar in de rest van Europa en de Verenigde Staten worden geïntroduceerd.

Bron: Philips