VieCuri en het Laurentius ziekenhuis hebben vorig jaar onderzocht in hoeverre er intern draagvlak is om de samenwerking tussen beide ziekenhuizen te intensiveren. en, uit te werken en uit te voeren. Beide organisaties blijven daarbij bestaan met een eigen identiteit en bedrijfsvoering.

Conclusie was dat er breed draagvlak bestaat en in dat kader wordt er nu een coöperatie opgericht. De coöperatie dient als motor van de beide ziekenhuizen om de samenwerking op verschillende onderwerpen op korte termijn te initiëren, ondersteun
Dirk Jan Verbeek en Marja Weijers, voorzitters raden van bestuur VieCuri en Laurentius: “Wij zien kansen om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren door onze kennis en vakbekwaamheid te bundelen. De uitdagingen die in de zorg voor ons allen gelden, zijn door samen te werken op een juiste manier te benaderen. Wij geloven dat het door de samenwerking mogelijk is om een breed pallet van medisch specialistische zorg te blijven aanbieden en ook te behouden voor de regio.”

De samenwerking kent twee sporen. De eerste is direct aan de slag te gaan met een aantal multidisciplinaire samenwerkingsprojecten op zorggebied, bijvoorbeeld de borstkankerzorg, maar ook toe te werken naar één IT beleid, samenwerking op ondersteunende diensten, één medisch- en verpleegkundig beleid en één kwaliteitsbeleid. De initiatieven hiertoe zullen via de coöperatie worden ingezet en zullen dit jaar vorm krijgen. De andere stroom is het opstellen van een bedrijfsplan, waarin we streven naar een samenwerkingsvorm waarbij eenheid van bestuur en toezicht is tussen beide ziekenhuizen. Voor concentratie en concernvorming worden o.a. door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) strenge eisen gesteld. Daarom onderzoeken wij eerst met een bedrijfsplan wat haalbaar is. Dit plan moet eind van dit jaar zijn uitgewerkt.

Fotobijschrift: Het Dagelijks Bestuur van de coöperatie wordt gevormd door de voorzitters van de Raden van Bestuur van beide organisaties.

Bron: Laurentius Ziekenhuis