Het UMC Groningen Transplantatie Centrum start met een nieuw onderzoek, Transplantlines, waarin 3.000 patiënten met een donororgaan gedurende 30 jaar worden gevolgd.
Van de patiënten zullen gegevens worden verzameld en lichaamsmaterialen opgeslagen in een biobank. Hierdoor verwachten de onderzoekers meer te weten te komen over de gezondheidsproblemen bij transplantatiepatiënten. Doel is om een meer op de individuele patiënt afgestemde behandeling te ontwikkelen, waardoor patiënten gezond ouder kunnen worden met een donororgaan.
Hoewel de kortetermijnresultaten na orgaantransplantatie inmiddels heel goed zijn, laten de langetermijnresultaten nog flink te wensen over. Patiënten die een donororgaan hebben ontvangen, krijgen na transplantatie vaak allerlei gezondheidsproblemen, zoals obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten, jicht, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, versleten heupen, botontkalking, nierfunctiestoornissen, huidkanker, ondervoeding en diarree. De problemen zijn divers, maar komen bij alle transplantatiepatiënten voor, ongeacht of zij een nier, lever, hart, longen, alvleesklier of dunne darm als donororgaan hebben ontvangen. Het UMCG transplanteert al deze organen en heeft daarmee een unieke positie in Nederland.
Transplantatiepatiënt gevoeliger
Een van de lichaamsmaterialen die in Transplantlines van patiënten wordt verzameld, is ontlasting. De darmflora is heel belangrijk voor een goede gezondheid. Patiënten met een donororgaan slikken veel medicijnen om afstoting van het orgaan te voorkomen en veel antibiotica om infecties te behandelen. De verwachting is dat door dit medicijngebruik de darmflora van deze patiënten verstoord is en dat zij mede daardoor veel gevoeliger zijn voor gezondheidsproblemen dan mensen die geen donororgaan hebben ontvangen. Hierdoor hebben leefstijlfactoren, zoals ongezonde voeding en weinig beweging, waarschijnlijk een veel grotere invloed op de gezondheid van deze patiënten.
Personalised care
Stephan Bakker, nefroloog en onderzoeksleider van Transplantlines, verwacht met het onderzoek op termijn meer ‘personalised care’ te kunnen bieden aan patiënten. “De focus heeft tot voor kort vooral gelegen op het voorkomen van vroege afstoting en kortetermijnresultaten. Daardoor is er nog een inhaalslag te maken op het gebied van onderzoek en voorlichting over gezonde voeding en beweging, zodat patiënten in de toekomst gezond ouder kunnen worden met een donororgaan. Nu weten we bijvoorbeeld niet goed bij welke patiënt we de medicijnen, die nodig zijn om afstoting van het donororgaan te voorkomen, ongestraft kunnen verminderen of bij wie we ze juist moeten verhogen. Dat is een van de zaken die we met Transplantlines te weten hopen te komen.”
Inmiddels zijn de eerste patiënten opgenomen in het onderzoek. Naar verwachting is het aantal deelnemers over vijf jaar uitgegroeid tot 3.000 patiënten met een donororgaan of die daarvoor op de wachtlijst staan. De patiënten krijgen een screening, bestaande uit een vragenlijst, het afnemen van onder andere bloed, urine, nagels, haren en ontlasting en enkele metingen, waaronder longfunctie, bloeddruk en handkracht. Transplantlines is de eerste grote biobank die wordt opgezet in de Eurotransplant-regio.